Nâng cao chất lượng hoạt động và phong trào nông dân

22/06/2020 - 08:23

Đó là mục tiêu Hội Nông dân tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm hỗ trợ hiệu quả hội viên, nông dân toàn tỉnh. Trong đó, các cấp hội sẽ tập trung thực hiện theo Chương trình hành động 08 và Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng cường “chất xám” cho sản phẩm nông nghiệp.

A A

Hội Nông dân tỉnh phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công 2 kỳ Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi. Qua đó, đã động viên giai cấp nông dân, cổ vũ mọi người hăng hái thi đua lao động, sản xuất. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh còn tổ chức Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu nhằm hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Đến nay, đã có 15 sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu trên toàn tỉnh.

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023, đây là đại hội điểm của khu vực phía Nam. Song song đó, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân với nhiều hình thức. Kịp thời ghi nhận, nắm bắt tâm trạng cán bộ, đảng viên, dư luận trong hội viên và nông dân để báo cáo định kỳ với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các cấp lãnh đạo của tỉnh, nhằm có biện pháp xử lý phù hợp.

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp đã thực hiện tốt phương châm “Mô hình cụ thể, đối tượng cụ thể, địa bàn cụ thể, nội dung tuyên truyền cụ thể”. Qua đó, đã tham gia thực hiện có hiệu quả các mô hình: tổ - đội phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng và nâng cấp đường giao thông nông thôn, hàng rào thẳng tắp, thắp sáng lộ nông thôn; hợp tác phát triển ngành nghề sản xuất gắn với hỗ trợ vốn; tương trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn....

Trong công tác hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất, Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đã tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang giai đoạn 2015-1018 và giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2023”. Đến nay, tổng nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh do Hội Nông dân quản lý là 29,897 tỷ đồng. Trong đó có 2/11 đơn vị có nguồn vốn toàn huyện đạt trên 2 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân các cấp đã cho vay mới 138 dự án, có 917 hộ tham gia, với số tiền 9,677 tỷ đồng. Xác định công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp các ngành, địa phương tổ chức 177 lớp dạy nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg với hơn 5.060 học viên tham dự, đạt 109% so chỉ tiêu.

Trong công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Quy định “về các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan Hội Nông dân tỉnh”. Theo đó, quy định rõ 3 tiêu chí, 3 tiêu chuẩn và 6 yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể để đưa vào phát động mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên làm theo trên cơ sở vận dụng phù hợp với vai trò, nhiệm vụ của từng người.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nông dân tỉnh xác định sẽ tập trung thực hiện các chỉ tiêu: 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan; nông dân giỏi các cấp hàng năm tăng từ 1% trở lên, đến cuối nhiệm kỳ tăng 5%, thu nhập bình quân tăng 1,5-2 lần so năm 2020; đào tạo nghề trực tiếp cho 3.000-4.000 nông dân, giới thiệu việc làm trong, ngoài nước từ 2.000-2.500 nông dân; đến cuối nhiệm kỳ, xây dựng và kiện toàn 1.500 tổ hợp tác sản xuất; phấn đấu có 10-15% tổ hợp tác đủ điều kiện lên hợp tác xã nông nghiệp; mỗi huyện đều có mô hình hoặc sản phẩm tiêu biểu có nhãn hiệu, thương hiệu gắn với thế mạnh địa phương, được các cấp hội hỗ trợ quảng bá, sản xuất gắn với thị trường và đầu ra…

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Hội Nông dân tỉnh phấn đấu đưa phong trào nông sản xuất - kinh doanh giỏi đi vào chiều sâu theo hướng chú trọng chất lượng; tập trung xét chọn nông dân giỏi trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phá thế độc canh cây lúa, tăng giá trị thu nhập trên cùng diện tích; ưu tiên phát triển tập thể nông dân giỏi, nông dân giỏi là nữ, người dân tộc thiểu số, doanh nhân nông thôn. Đồng thời, tăng cường phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, tổ chức sản xuất hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu của thị trường, phát triển lực lượng doanh nhân nông thôn làm cầu nối liên kết “4 nhà”.

Dù chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách nhưng Hội Nông dân tỉnh với sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân viên, hội viên trong toàn hệ thống sẽ tiếp tục phát huy vai trò là người tiên phong đại diện cho giai cấp mình. Trên cơ sở đó, hỗ trợ nông dân tỉnh nhà bắt kịp nhu cầu thị trường, đa dạng hóa sản xuất, nâng cao đời sống...

THANH TIẾN