Ngành thuế tỉnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021

19/07/2021 - 07:07

 - 6 tháng đầu năm 2021, công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, với nhiều khoản thu đạt, vượt kế hoạch và tăng trưởng so cùng kỳ. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, ngành thuế tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý và thu thuế.

A A

Theo Cục Thuế tỉnh, ngành triển khai nhiệm vụ thu NSNN trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như cả nước bị ảnh hưởng nặng nề và nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19. Dịch bệnh tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh, như: dịch vụ, du lịch; nông, lâm, thủy - hải sản; vận tải; sản xuất, chế biến thực phẩm... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) và đời sống nhân dân, tác động lớn đến công tác thu NSNN. Cục Thuế tỉnh nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, điều hành sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành có liên quan cùng  sự đoàn kết, phấn đấu nỗ lực của toàn thể công chức, người lao động ngành thuế nên công tác thu NSNN 6 tháng đầu năm 2021 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ước tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh 4.870 tỷ đồng, đạt 73% so dự toán UBND tỉnh giao, đạt 79% so dự toán Bộ Tài chính giao và 122% so cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức lợi nhuận còn lại thì tổng thu 2.648 tỷ đồng, đạt 61% so dự toán UBND tỉnh giao, đạt 67% so dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 111% so cùng kỳ. Trong đó, 13/16 khoản thu đạt trên 50% so dự toán năm, gồm: DN nhà nước trung ương, DN nhà nước địa phương, thuế thu nhập cá nhân, thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất, thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ,  phí - lệ phí, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu xổ số kiến thiết… Tất cả 7/7 đơn vị có tiến độ thu đạt trên 50% so dự toán năm.

Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế các địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, nắm sát tình hình, diễn biến ảnh hưởng tác động đến nguồn thu ngân sách, báo cáo đề xuất UBND các cấp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn. Tổ chức tốt việc phổ biến, tuyên truyền Nghị định 52/2021/NĐ-CP, ngày 19-4-2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, để người nộp thuế nắm được đầy đủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, tạo điều kiện cho DN và người dân vượt qua khó khăn, kịp thời phục hồi SXKD.

Cục Thuế tỉnh thực hiện rà soát toàn bộ người nộp thuế trên địa bàn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động SXKD. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình của người nộp thuế thuộc phạm vi ảnh hưởng của dịch bệnh, tổ chức đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến từng ngành, lĩnh vực, từng người nộp thuế. Đồng thời, nghiêm túc giải quyết các trường hợp được gia hạn nộp thuế, miễn, giảm thuế, các thủ tục hành chính thuế theo đúng quy định, đảm bảo về thời gian và trình tự thủ tục thực hiện, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong hoạt động SXKD. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN từ đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, tập trung hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế bằng phương thức điện tử...

6 tháng cuối năm 2021, ngành thuế tỉnh An Giang tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng giai đoạn, phù hợp với từng địa bàn thu. Tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế khôi phục SXKD trong tình hình mới. Đồng thời, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận các chính sách thuế mới; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; triển khai hiệu quả hoạt động của hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax), phấn đấu hoàn thành và vượt mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN được giao.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích