Ngành văn hóa - thể thao và du lịch: Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

20/09/2021 - 06:14

 - Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống xã hội nói chung và hoạt động của ngành văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) nói riêng. Mặc dù khó khăn, nhưng Sở VH-TT&DL vẫn chủ động, linh hoạt tổ chức hoạt động phù hợp bối cảnh dịch bệnh nhằm thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa triển khai hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

A A

Ngành văn hóa - thể thao và du lịch thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp, toàn ngành chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch công tác nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về phát triển sự nghiệp VH-TT&DL năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, chủ động rà soát, điều chỉnh, đề xuất những chiến lược, giải pháp nhằm triển khai nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và hoạt động của ngành trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động, triển lãm, thông tin lưu động, thư viện, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh về nội dung, hình thức và triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, cơ bản đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và rèn luyện thể chất của nhân dân, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, kịp thời phổ biến chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội đến rộng rãi trong nhân dân.

9 tháng đầu năm 2021, toàn ngành tập trung triển khai kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh; tuyên truyền, cổ động và tổ chức tốt hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện trọng đại của đất nước, ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh, lễ hội truyền thống của địa phương.

Điển hình như 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (3-2-1930 _ 3-2-2021), 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 _ 30-4-2021), 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 _ 28-6-2021), 76 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 _ 19-8-2021) và Quốc khánh 2-9, Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ XX - 2021... đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân.

Đối với hoạt động chuyên ngành, ngành VH-TT&DL toàn tỉnh tuyên truyền tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu - 2021; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026); kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, đất nước… với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã tổ chức 50 cuộc triển lãm cố định, lưu động và trực tuyến, với bộ ảnh chuyên đề: “Thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2021”, “Đại thắng mùa xuân 1975 - Mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc Việt Nam”, “Thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Bác Tôn với hoạt động Quốc hội”, “Hoạt động đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh An Giang”, “Sắc màu văn hóa dân tộc Chăm, Khmer, Hoa”… Các hoạt động triển lãm phục vụ trên 30.000 lượt người xem.

Song song với việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngành đã chủ động tốt phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đảm bảo hiệu quả “mục tiêu kép”, triển khai hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với từng thời điểm, tình hình. Kịp thời ban hành văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trong hoạt động VH-TT&DL xuống cơ sở. Tổ chức phát động trong toàn ngành đẩy mạnh việc sáng tác, tuyên truyền tác phẩm nghệ thuật về phòng, chống dịch COVID-19 nhằm cổ vũ, động viên tinh thần chống dịch bệnh của các cấp, ngành và tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền sâu rộng trên phương tiện thông tin đại chúng nhiều tác phẩm về phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền các mẫu tranh cổ động về phòng, chống dịch COVID-19 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) phát hành…

Mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động của ngành VH-TT&DL, nhưng với tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, ngành đã có nhiều giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình. Chủ động, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực VH-TT&DL. Những kết quả này là động lực to lớn để ngành hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, góp phần xây dựng đời sống văn hóa phong phú, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

THU THẢO