Nhiều kết quả nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường

25/05/2020 - 05:15

 - Giai đoạn 2016-2020, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) triển khai mạnh mẽ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ TN&MT, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

A A

Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom gần 85%, chất thải nguy hại và chất thải y tế được thu gom gần 100%

Ngành TN&MT đã tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch phát triển ngành, hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ); bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên. Tăng cường vệ sinh môi trường đô thị, xử lý chất thải; bảo vệ môi trường nông thôn, cảnh quan du lịch và tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý các cấp.

Toàn ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án, giải pháp, tranh thủ vốn đầu tư của Trung ương, đẩy mạnh xã hội hóa, đồng thời khắc phục những hạn chế, nâng cao năng lực tham mưu để thực hiện thắng lợi từng nhiệm vụ. Đến nay, đã cơ bản thực hiện hoàn thành các mục tiêu của tỉnh, ngành đã đề ra với những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Theo đó, hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ theo Nghị quyết số 30/2012/QH12 của Quốc hội (tăng tỷ lệ cấp GCNQSDĐ lần đầu từ 94% đầu kỳ lên 95,6% diện tích), thể chế về đất đai được hoàn thiện đã khắc phục được việc xây dựng các khu dân cư trái phép, đất công, đất bãi bồi được thống kê, lập danh mục quản lý nền nếp, khai thác đất công theo đúng quy định pháp luật.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là bước tiến quan trọng, có tác động lớn đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Hồ sơ TTHC về TN&MT của doanh nghiệp (DN) từ trễ hạn 9% đầu kỳ thì nay không còn hồ sơ trễ hẹn, thậm chí trả trước hẹn. Việc cải cách này được cộng đồng DN đánh giá cao và rất hài lòng.

Từ năm 2016 đến nay, toàn ngành đã tiếp nhận 677.561 hồ sơ của các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân trong lĩnh vực TN&MT, trong đó lĩnh vực đất đai chiếm gần 76% (tăng gấp đôi so kỳ trước, bình quân mỗi năm giải quyết khoảng 135.512 hồ sơ), tỷ lệ trễ hạn 1,9% chủ yếu là hồ sơ đất đai của hộ gia đình, cá nhân.

Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai 1 cấp được tổ chức lại thống nhất do tỉnh quản lý, hoàn thiện cơ sở dữ liệu số về đất đai đã cải thiện rất rõ về thời gian giải quyết TTHC cho người dân. Từ tình trạng thường xuyên trễ hạn ở các huyện, tỷ lệ trễ hẹn 20-30% thì nay hồ sơ trễ hẹn chỉ còn 1-3%. Tiếp tục đề xuất các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư và tiếp cận đất đai; xây dựng và triển khai hiệu quả đề án tạo quỹ đất, đề xuất cơ chế pháp lý để thuê đất của dân triển khai các dự án nông nghiệp.

Điều chỉnh các chính sách, công cụ đưa giá đất về đúng giá thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho DN tiếp cận thương lượng tạo quỹ đất; cung cấp thông tin để DN khảo sát tiếp cận đất đai trước; xây dựng trang thông tin điện tử về mua bán đất đai để DN tiếp cận… qua đó tăng niềm tin của DN, góp phần thu hút đầu tư.

Vấn đề ô nhiễm môi trường được kiểm soát duy trì trong tiêu chuẩn cho phép; môi trường không khí, nước mặt đảm bảo ổn định cho sinh hoạt và sản xuất. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom gần 85%, chất thải nguy hại và y tế thu gom gần 100%; phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường đối với các dự án mới, tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Năng lực dự báo được tăng cường với trên 120 điểm quan trắc định kỳ, 3 điểm quan trắc liên tục và 1 trạm quan trắc tự động xuyên biên giới. Ngành TN&MT làm tốt công tác quan trắc sạt lở bờ sông, kênh, rạch để kịp thời cảnh báo cho người dân chủ động di dời, phòng tránh nên rất nhiều vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Một vấn đề quan trọng là tài nguyên khoáng sản được quản lý chặt chẽ, việc khai thác được kiểm soát, đảm bảo môi trường, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản là nỗ lực của ngành (là tỉnh đầu tiên trong vùng ĐBSCL thực hiện công tác này), làm tăng đáng kể nguồn thu ngân sách tỉnh.

Tình trạng khai thác cát sông được siết chặt, người dân đã cùng với chính quyền tăng cường giám sát nên các sai phạm giảm đáng kể. Tổ chức quản lý tốt nguồn tài nguyên nước, triển khai thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; quản lý chặt chẽ việc xả thải đảm bảo nguồn nước mặt, nước ngầm về trữ lượng, chất lượng cho sinh hoạt và sản xuất.

HỮU HUYNH