Nông dân huyện Tịnh Biên tiếp tục phấn đấu sản xuất – kinh doanh giỏi

13/05/2022 - 10:26

 - Ngày 13/5, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi lần thứ X, giai đoạn 2019-2022.

A A

Các đại biểu tham dự đại hội

Giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của nông dân huyện Tịnh Biên

Tuyên dương các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi giai đoạn 2019-2022

Theo đó, huyện Tịnh Biên có 12.366 cá nhân và 66 tập thể đạt danh hiệu nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2019-2022, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại địa phương.

Giai đoạn 2022-2024, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên phấn đấu đưa tỷ lệ nông dân đăng ký tham gia phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi tăng 16%. Trong đó, tỉ lệ nông dân giỏi cấp tỉnh đạt 15%; nông dân giỏi cấp huyện đạt 30% và cấp xã, thị trấn đạt 55%.

Đồng thời, tiếp tục phát huy, nhân rộng phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất- kinh doanh; tăng cường công tác đào tạo nghề cho nông dân; đẩy mạnh tuyên truyền nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể tại địa phương….

THANH TIẾN