Nông dân Phú Xuân mong muốn được doanh nghiệp liên kết tiêu thụ bắp ngọt

11/04/2024 - 15:24

 - Vùng trồng bắp ngọt xã Phú Xuân (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đang vào vụ thu hoạch, với năng suất đạt 13 tấn (lột vỏ)/ha. Hiện nay, có khoảng 10ha được doanh nghiệp bao tiêu, chiếm 1/3 tổng diện tích bắp trồng của toàn tổ hợp tác.

Khoảng 100 lao động thời vụ có thêm thu nhập từ việc lột vỏ bắp

Để kịp thời chở bắp hạt về nhà máy theo yêu cầu, mỗi buổi tối, tổ hợp tác thuê khoảng 100 lao động lột vỏ bắp từ 19 đến 24 giờ, thù lao 150.000 đồng/người. Tổ trưởng Tổ Hợp tác xã Phú Xuân Nguyễn Minh Cảnh cho biết, mỗi năm, thay vì trồng nếp được 3 vụ, nông dân tại đây có thể trồng liên tiếp 5 vụ cây màu ngắn ngày là đậu nành rau và bắp ngọt.

Từ năm 2016 đến nay, toàn bộ đậu nành rau sản xuất ở Phú Xuân được Công ty Antesco bao tiêu, nông dân có đầu ra ổn định, lợi nhuận đảm bảo. Vì vậy, với bắp ngọt, tổ hợp tác mong muốn tìm được doanh nghiệp bao tiêu để hộ tham gia trong tổ hợp tác an tâm nguồn tiêu thụ lâu dài.

Với 10ha được bao tiêu hiện nay, trừ chi phí, hộ sản xuất còn lợi khoảng 40 triệu đồng/ha. Ngoài lợi ích cho các hộ trồng bắp, mỗi mùa vụ còn giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại chỗ.

MỸ HẠNH