Nông thôn mới nâng cao ở xã Vọng Đông!

12/04/2021 - 05:00

 - “Xã Vọng Đông (Thoại Sơn, An Giang) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao là niềm vui to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và người dân chúng tôi. Nhờ địa phương vận động chuyển đổi đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái mà đời sống người dân được cải thiện. Diện mạo nông thôn được nâng chất từ điện, đường, trường, trạm như ngày nay, chúng tôi rất tự hào, phấn khởi là người con trên đất Vọng Đông” - ông Phạm Châu Hùng (người dân xã Vọng Đông) phấn khởi bày tỏ.

A A

Vọng Đông công bố đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Trong quá trình triển khai thực hiện bộ tiêu chí NTM nâng cao luôn có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự giúp đỡ của các phòng, ban chuyên môn, của các cấp, ngành, đoàn thể của xã và sự thống nhất, đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Xã Vọng Đông đạt chuẩn “Xã NTM” năm 2018.

Từ đó, xã tập trung thực hiện duy trì, nâng chất bộ tiêu chí NTM. Tỷ lệ đường xã và đường trung tâm đến huyện được nhựa hóa, bê-tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông - Vận tải đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa, bê-tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông - Vận tải đạt tỷ lệ 87,16%; tỷ lệ đường xóm được cứng hóa, sạch không lầy lội vào mùa mưa đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa xe cơ giới đi lại thuận tiện đạt 72,22%; hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn đạt 99,49%; tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS) có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia đạt 75%…

Địa phương luôn quan tâm tổ chức các hoạt động phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nội dung thông tin về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời, tổ chức họp dân thông báo cụ thể hình thức đóng góp của người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM để nhân dân hiểu rõ và tự giác tham gia đóng góp. Mặt khác, tranh thủ sự ủng hộ, đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương, vừa tạo sức mạnh nội lực, vừa tranh thủ ngoại lực trong xây dựng NTM nâng cao.

Xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua xã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, diện tích nhân giống lúa chất lượng cao hàng vụ từ 200-240ha, đảm bảo nhu cầu giống sản xuất trong xã và khu vực lân cận. Diện tích gieo trồng lúa chất lượng cao đạt trên 70% diện tích toàn xã.

Hiện nay, xã đang tập trung đẩy mạnh việc xây dựng “Cánh đồng lớn”, ứng dụng công nghệ cao, gắn với mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ lúa bền vững. Những năm qua, xã đã tập trung thực hiện các chính sách thu hút mời gọi đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Toàn xã hiện có 98 cơ sở xay xát lúa gạo, sấy lúa công nghệ cao, sửa chữa máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất đồ gỗ, gia công đồ nhôm (tủ, bàn ghế...); hàn tiện, sản xuất cửa sắt, nhà tiền chế, sơn tĩnh điện, vật liệu xây dựng; may mặc, bóp da... giải quyết việc làm thường xuyên, ổn định gần 400 lao động nông thôn.

Hiểu được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM nâng cao, nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia cùng địa phương thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, giúp nhau thoát nghèo, đóng góp công sức và tiền của để tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và xã hội - từ thiện, sửa chữa và cất mới 54 căn nhà Tình nghĩa, Tình thương, Đại đoàn kết. Nhiều hộ dân có ý thức hơn trong việc học nghề, tham gia lao động, vận động con em đi học, giữ gìn vệ sinh môi trường; tham gia xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp; tích cực tham gia các phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng.

Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tích cực tham gia xây dựng NTM, được các cấp biểu dương điển hình. Đến nay, xã Vọng Đông hoàn thành 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã là 60,471 triệu đồng/người/năm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm cho rằng: “Điểm nổi bật của chương trình xây dựng NTM nâng cao của xã Vọng Đông là nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao, vai trò chủ thể của người dân ngày càng rõ nét, cùng sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, biết tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tranh thủ mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đây là xã thứ 7 của huyện đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2020, vượt lộ trình kế hoạch đề ra.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vọng Đông cần đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng NTM; phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển dịch vụ du lịch, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đẩy mạnh hợp tác, liên kết, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên diện tích đất nông nghiệp, tăng thu nhập của người dân…”.

PHƯƠNG LAN