Ông Phan Trương, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh (khóa X)

12/08/2020 - 14:50

 - Sáng 12-8, UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ III, khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024) để kiện toàn nhân sự UBMTTQVN tỉnh (khóa X).

A A

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (người cầm hoa)

Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến và thống nhất cử bổ sung, thay thế Ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024) đối với: ông Phan Trương, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia Ủy viên UBMTTQVN tỉnh (khóa X), thay thế ông Từ Thanh Khiết (được Tỉnh ủy điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành); bà Lê Bích Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia Ủy viên UBMTTQVN tỉnh (khóa X), thay thế bà Nguyễn Thị Liêm (được Tỉnh ủy điều động giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy); ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Long Xuyên tham gia Ủy viên UBMTTQVN tỉnh (khóa X). Đồng thời, thống nhất 3 ủy viên thôi tham gia UBMTTQVN tỉnh (khóa X) gồm: ông Từ Thanh Khiết, bà Nguyễn Thị Liêm và nguyên Giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Trần Văn Sáng (nghỉ hưu).

Ông Phan Trương, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang được hội nghị hiệp thương nhất trí cao, cử làm Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Ban Thường trực và giữ chức vụ Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024); bà Lê Bích Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang và ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Long Xuyên tham gia Ủy viên UBMTTQVN tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU