PGS.TS Võ Văn Thắng tham gia Ban Chấp hành Hội Triết học Việt Nam

26/09/2020 - 09:22

 - Tại Đại hội đại biểu thành lập Hội Triết học Việt Nam, PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đai học An Giang đã được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành khóa 1

A A

Ban Chấp hành Hội Triết học Việt Nam ra mắt đại hội

PGS.TS Võ Văn Thắng có trên 30 năm giảng dạy và nghiên cứu triết học, đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh chuyên ngành triết học tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2005. Đồng thời, có nhiều công trình nghiên cứu và có trên 90 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước, cùng 19 quyển sách viết riêng và chung về lĩnh vực triết học, văn hóa, giáo dục.

Hội Triết học Việt Nam là nơi nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, phối hợp các cơ quan có thẩm quyền và chức năng để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có tri thức và tư duy triết học cao. Đồng thời, góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về triết học, cung cấp cơ sở lý luận triết học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước…

Tin, ảnh: THANH HÙNG - HUỲNH CAM