Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa Bình Thạnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025:

Phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng nông thôn mới

15/05/2020 - 08:08

 - Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hòa Bình Thạnh (Châu Thành, An Giang) đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Bình Thạnh phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, hướng đến mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và tiến đến xã NTM nâng cao…

A A

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Thạnh Tô Văn Hùng cho biết, nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự hỗ trợ của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, đặc biệt là sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng của cả hệ thống chính trị chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nên tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của xã có những thay đổi, bứt phá đáng tự hào. Các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt cao.

Việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM được tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng lên. Các lĩnh vực về văn hóa - xã hội được duy trì và phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững và ổn định. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nâng lên về chất lượng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường, tác động tích cực đến việc hoàn thành các nhiệm vụ đề ra…

Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện địa phương. Minh chứng là cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Là địa phương thuần nông nên xã Hòa Bình Thạnh tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất cho nông dân. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt trên 8.482ha, tăng hơn 84ha so với nhiệm kỳ trước; tổng diện tích thả nuôi hàng năm đạt 68,27ha, tăng 13,57ha so với nhiệm kỳ trước, chủ yếu là nuôi cá tra giống. Nhiều hộ nông dân thoát nghèo và khá lên từ việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, với những mô hình sản xuất hiệu quả, như: trồng cây ăn trái, rau an toàn, nuôi vịt chuyên trứng, trồng nấm bào ngư, trồng măng tây xanh, xen canh lúa - sen…

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Hòa Bình Thạnh tích cực thực hiện nhiều công trình mang lại ý nghĩa thiết thực cho xã hội, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân. Đến nay, xã Hòa Bình Thạnh đạt 16/19 tiêu chí và 46/49 chỉ tiêu về xây dựng NTM.

Ông Tô Văn Hùng cho biết, những năm qua, xã đã thực hiện tốt việc huy động sức dân từng bước thực hiện các công trình sửa chữa, cất cầu nông thôn; nâng cấp, tu sửa các tuyến đường liên xã, ấp. Qua đó, diện mạo nông thôn địa phương có nhiều khởi sắc, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

“Xác định xây dựng NTM là cơ hội để thay đổi diện mạo cũng như tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, huy động mọi nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM vào năm 2021, hướng đến xã NTM nâng cao vào cuối nhiệm kỳ” - ông Tô Văn Hùng chia sẻ.

Xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ xã Hòa Bình Thạnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, quan tâm xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi vấn đề quan trọng liên quan đến chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy đều được đưa ra bàn bạc đi đến thống nhất. Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp ủy Đảng thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các chi ủy, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, thiết thực của địa phương và ngành mình, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa Bình Thạnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025), xã Hòa Bình Thạnh tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp phát huy thế mạnh nông nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

Thực hiện tốt huy động sức dân tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đặc biệt, thực hiện tốt các chế độ, chính sách hỗ trợ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số Khmer trên địa bàn xã phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Thạnh Tô Văn Hùng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hòa Bình Thạnh xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Hòa Bình Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới tiến đến xã nông thôn mới nâng cao.

TRUNG HIẾU