Phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng

20/10/2020 - 06:47

Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng thích ứng thị trường và biến đổi khí hậu, huyện Phú Tân (An Giang) xác định chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy, chủ yếu là sản xuất lúa sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

A A

Với quan điểm trên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện thuần nông Phú Tân nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ với nhiều giải pháp tích cực, nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, các ngành chuyên môn tập trung hỗ trợ về mọi mặt để từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Tân Nguyễn Thanh Tuyến cho biết, nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu đã xuất hiện ở hầu hết các xã, thị trấn, như: nhà màng trồng dưa lưới (ở xã Tân Hòa, Bình Thạnh Đông, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Phú Thạnh); mô hình trồng rau thủy canh (ở xã Phú Lâm, Hòa Lạc); các vùng chuyên canh cây ăn trái đã và đang được quy hoạch để hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn, kỹ thuật tiên tiến trong chăm sóc, liên kết đầu ra. Ngoài ra, huyện còn có 15 nhà lưới trồng rau an toàn giá rẻ với quy mô 1.000m2/nhà đang phát triển ổn định tại thị trấn Phú Mỹ, các xã: Tân Trung, Phú An, Bình Thạnh Đông, Hiệp Xương, Phú Bình, Phú Hưng và Phú Hiệp. Cùng với đó là 15 nhà nấm trồng trong nhà (nấm rơm và nấm bào ngư) với diện tích gần 2.000m2.

Cây ăn trái được chuyển đổi trên đất lúa, nếp, đất vườn tạp kém hiệu quả đang tăng dần diện tích

Bên cạnh đó, còn có các mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi an toàn sinh học, nuôi thâm canh cá nàng hai trong ao nuôi cá tra đang tăng dần về quy mô. Đặc biệt, diện tích nuôi thủy sản ứng dụng theo tiêu chuẩn quy định liên kết với doanh nghiệp để xuất khẩu đang ngày càng mở rộng. Mặt khác, với 2 khâu đột phá trong thời gian qua, gồm: phát huy lợi thế vùng chuyên canh nếp gắn với triển khai phương thức sản xuất “2 năm, 5 vụ” ứng dụng khoa học - kỹ thuật và đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng từ đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây ăn trái đang tạo sức lan tỏa trong nông dân.

Tham gia thực hiện chủ trương này, Hội Nông dân huyện Phú Tân tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chủ động sáng tạo, mạnh dạn đầu tư áp dụng khoa học - kỹ thuật. Hiện nay, có 75% hộ nông dân đăng ký phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân Đặng Văn Tác cho biết, phong trào này đóng vai trò chi phối tất cả các phong trào khác của hội và thúc đẩy nông dân làm giàu. Vì vậy, hàng năm phong trào được vận động, phát triển và đi sát với hộ nông dân nói chung và hội viên nông dân nói riêng. Trên nền tảng nông nghiệp, để phát triển bền vững và chuyển dịch cơ cấu phù hợp theo điều kiện thực tế, huyện Phú Tân đã hình thành một số vùng trồng lúa nếp chất lượng cao, vùng trồng cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Ở khu vực chuyên canh cây ăn trái ấp Bình Tây 2 (xã Bình Thạnh Đông) đã được tỉnh đầu tư hệ thống nước tưới trên tổng diện tích 30ha, chủ động cho nông dân chăm sóc cây trồng. Trong đó diện tích tưới nhỏ giọt là 1,5ha, diện tích tưới phun 9,55ha. Vùng chuyên canh ấp Phú Hiệp (thị trấn Chợ Vàm) có tổng diện tích 36ha, diện tích đã chuyển đổi cây ăn trái là 29ha, các cây trồng chủ yếu là xoài, cam, bưởi.

Hàng năm, Hội Nông dân huyện Phú Tân chọn từ 5-10 sản phẩm nông nghiệp tham gia Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh, Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi. Ngoài ra, hội còn phối hợp các ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã chuyển đổi trên 488ha diện tích trồng cây ăn trái, tăng hơn 142ha so cùng kỳ. Huyện phấn đấu phát triển ít nhất 1.000ha kinh tế vườn, duy trì chủ đề “Năm nông nghiệp” qua các năm để làm kim chỉ nam cho hướng phát triển lâu dài của nền kinh tế.

Tiếp nối những kết quả tích cực từ chủ trương của Huyện ủy và quyết tâm thực hiện thắng lợi “Năm nông nghiệp”, các ngành, địa phương huyện Phú Tân tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tập trung có quy mô để hướng đến liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Song song đó là tích cực thực hiện nâng chất HTX trên địa bàn, phấn đấu đến cuối năm nay có 10 HTX thành lập mới, mạnh dạn giải thể các HTX hoạt động không hiệu quả để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của năm và tiền đề vững chắc cho mục tiêu những năm tiếp theo.

MỸ HẠNH