Phong trào thể dục - thể thao ngày càng phát triển đa dạng

23/09/2020 - 05:15

 - Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh An Giang những năm qua phát triển rộng khắp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khỏe người dân, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

A A

Phát triển thể thao thành tích cao

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội luôn quan tâm đến công tác phát triển TDTT của địa phương. Đặc biệt, khuyến khích tham gia tập luyện thể thao tăng cường sức khỏe trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Từ đó, các phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp, với nhiều hình thức hoạt động đa dạng, phong phú. Ngoài ra, các hoạt động TDTT được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Khi đời sống được nâng cao thì vấn đề bảo vệ sức khỏe được người dân quan tâm. Số người tham gia luyện tập TDTT không còn giới hạn ở thành thị mà đã mở rộng đến nông thôn, với tất cả các đối tượng, đặc biệt là thanh, thiếu niên, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Các loại hình tập luyện TDTT được thành lập dưới nhiều hình thức như: câu lạc bộ, điểm tập luyện trong các cơ quan, đơn vị, khu dân cư. Trong đó có nhiều câu lạc bộ, điểm tập luyện hoạt động thường xuyên và ngày càng phát triển hiệu quả, như: thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, xe đạp, võ thuật, bơi lội… góp phần đẩy mạnh phong trào TDTT trong toàn tỉnh.

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của nhân dân, ngành thể thao và các ban, ngành, địa phương chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT.

Đồng thời, huy động tốt nguồn lực xã hội tham gia xây dựng thiết chế thể thao, cơ sở vật chất, sân bãi… đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân. Bên cạnh đó, luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thành lập các câu lạc bộ, điểm tập luyện TDTT...

Ngành thể thao tỉnh thường xuyên phối hợp tốt các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc. Nhờ đó, tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên liên tục tăng qua các năm.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 36% số người tập luyện TDTT thường xuyên, gần 34% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; trên 80% công nhân, viên chức - lao động tham gia tập luyện TDTT; 100% số trường thực hiện giờ thể dục chính khóa…

Thể thao thành tích cao tiếp tục được củng cố và giữ vững thế mạnh ở các môn sở trường và nâng chất một số môn tiềm năng. Công tác xây dựng lực lượng vận động viên (VĐV) được quan tâm đầu tư đúng định hướng. Ngoài ra, ngành thể thao tỉnh quan tâm xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý và thực hiện quản lý chế độ dinh dưỡng theo thực đơn quy định cho từng môn thể thao, theo từng giai đoạn huấn luyện để không ngừng nâng cao thể chất, thể lực cho VĐV. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý, đào tạo và huấn luyện VĐV thể thao.

Thời gian tới, ngành thể thao tỉnh tiếp tục phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện và thi đấu TDTT ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới. Đồng thời, phát triển phong trào tập luyện TDTT trong lực lượng công nhân, viên chức - lao động, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngoài ra, thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT.

Bên cạnh quan tâm phát triển phong trào TDTT quần chúng, ngành thể thao tỉnh còn chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu, trẻ để bổ sung lực lượng VĐV chất lượng và có chiều sâu cho tuyến tuyển. Đặc biệt, chú trọng xây dựng lực lượng VĐV được quan tâm đầu tư đúng định hướng theo chương trình thi đấu của Olympic, Asiad, SEA Games…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU