Phú Tân tập trung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

10/03/2021 - 19:25

 - Chiều 10-3, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Phú Tân làm việc với các phòng, ban, ngành huyện và 5 xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

A A

Các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, gồm: Phú Thọ ( năm 2021) đạt 15/19 tiêu chí, 43/49 chỉ tiêu; Tân Trung (năm 2023) đạt 16/19 tiêu chí, 44/49 chỉ tiêu; Long Hòa (năm 2025) đạt 13/19 tiêu chí, 41/49 chỉ tiêu. 2 xã thực hiện lộ trình nông thôn mới nâng cao là Phú Lâm (năm 2022) hiện đạt 12/19 tiêu chí, 28/35 chỉ tiêu; Hiệp Xương (năm 2025) đạt 14/19 tiêu chí, 26/35 chỉ tiêu.

Khó khăn chung của các địa phương là sản xuất nông nghiệp chịu tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh, giá cả biến động nên giá trị sản xuất không tăng, ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập nông dân. Bên cạnh đó, diện mạo nông thôn tuy đổi mới nhưng chưa theo kịp yêu cầu; mức độ huy động nguồn lực chưa đồng đều giữa các xã.

Để tháo gỡ khó khăn, huyện chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, bám sát phương châm "Dễ làm trước, khó làm sau"; vận động thực hiện các công trình cầu, đường nông thôn, giao thông nội đồng. Cùng với đó, tiếp tục phát huy lợi thế vùng chuyên canh nếp, nâng cao giá trị sản xuất nông hộ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; triển khai hiệu quả đề án mỗi xã một sản phẩm định hướng đến năm 2030, chú trọng nâng cấp sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao; phát triển các sản phẩm làng nghề, truyền thống...

MỸ HẠNH

 

Liên kết hữu ích