Phú Tân xây dựng nông thôn mới

12/03/2021 - 06:17

 - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Phú Tân (An Giang) có 7 xã đạt chuẩn, 1 xã đạt NTM nâng cao. Riêng năm 2021, huyện đặt mục tiêu xã Phú Thọ về đích NTM, khởi đầu cho giai đoạn 2021-2025 thực hiện lộ trình có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM và 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

A A

Thống kê kết quả 3 xã trong lộ trình xây dựng NTM, xã Phú Thọ (lộ trình năm 2021) đã đạt 15/19 tiêu chí và 43/49 chỉ tiêu; xã Tân Trung (lộ trình năm 2023) hiện đạt 16/19 tiêu chí và 44/49 chỉ tiêu; xã Long Hòa (lộ trình năm 2025) đạt 13/19 tiêu chí và 41/49 chỉ tiêu. Phấn đấu đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”, xã Phú Lâm (lộ trình năm 2022) đến nay đạt 12/19 tiêu chí và 28/35 chỉ tiêu; xã Hiệp Xương (lộ trình 2025) đạt 14/19 tiêu chí và 26/35 chỉ tiêu.

Phần lớn chỉ tiêu các địa phương chưa đạt là hệ thống điện, cảnh quan môi trường, thu gom xử lý chất thải, mô hình liên kết sản xuất đảm bảo bền vững, cơ sở vật chất văn hóa. Với xã thực hiện xây dựng NTM nâng cao, việc tiếp tục nâng chất các tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực ở địa phương… là những nội dung khó và thường biến động.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thanh Tuyến, trong quá trình xây dựng NTM ở các địa phương, công tác phối hợp, triển khai chưa đồng bộ, chặt chẽ, việc tháo gỡ khó khăn đôi lúc chưa kịp thời. Đặc thù là huyện thuần nông, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chịu tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh, giá cả nông sản biến động… kéo theo giá trị sản xuất không tăng, ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của người dân. Một số xã chưa thật sự năng động, quyết liệt, mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa thật sự phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Nhiều tiêu chí đã được các địa phương thực hiện đạt nhưng chưa ổn định, thiếu bền vững, như: thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, bảo hiểm y tế, cảnh quang môi trường, an ninh trật tự…

Chú trọng về cảnh quan, môi trường trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Nhìn chung, hiện nay diện mạo NTM ở Phú Tân tuy có khởi sắc nhưng chưa theo kịp yêu cầu đổi mới. Một số địa phương môi trường nông thôn chưa đạt theo hướng dẫn; rác thải xuống sông, rạch còn nhiều, ý thức tự chôn lấp và thu gom rác thải khu dân cư chưa được khắc phục. Mặt khác, do nguồn hỗ trợ chỉ tập trung xã điểm nên mức độ huy động nguồn lực chưa đồng đều giữa các xã. Một số công trình do vốn ngân sách đầu tư khó khăn, chậm triển khai (trường học, trạm y tế, cơ sở văn hóa) nên ảnh hưởng đến lộ trình đạt chuẩn của xã điểm.

Các giải pháp được huyện Phú Tân đề ra để xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 là chú trọng công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân, đánh giá mức độ hài lòng của người dân để làm cơ sở lập kế hoạch. Cùng với đó, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục bám sát phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau”, lựa chọn những công trình cần ít vốn đầu tư làm trước, ưu tiên các tiêu chí tác động trực tiếp đến sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân. Giải quyết khó khăn về liên kết sản xuất, huyện quyết tâm phát huy lợi thế vùng chuyên canh nếp, nâng cao giá trị sản xuất nông hộ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Song song đó, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gắn với củng cố, nâng chất hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp.

Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu nhấn mạnh, ngay từ lúc này, kể cả các xã không nằm trong lộ trình cũng phải tích cực tham gia xây dựng NTM, phấn đấu thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương. UBMTTQVN và các đoàn thể phát huy vai trò, quan tâm vận động nhân dân tham gia vào các nhiệm vụ phù hợp trong quá trình xây dựng NTM. Bên cạnh duy trì các tiêu chí đã đạt, các xã, thị trấn phấn đấu đạt các chỉ tiêu mới. Với 3 xã: Phú Thọ, Tân Trung, Long Hòa, huyện yêu cầu tập trung các tiêu chí không cần vốn; nhân rộng mô hình làm hàng rào cây xanh, tự xử lý rác thải, đèn đường nông thôn, cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng sân chơi, giải trí thể thao…

Đối với xã Phú Lâm và xã Hiệp Xương, cần cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, chú trọng việc liên kết với doanh nghiệp tối thiểu 2 vụ liên tiếp, có hợp đồng, có thanh lý hợp đồng… Riêng đối với xã Phú Lâm phấn đấu đến cuối năm 2021 phải đạt từ 14 tiêu chí trở lên.

MỸ HẠNH

 

nong-nghiep-an-giang
Liên kết hữu ích