Sơ kết Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới”

18/06/2024 - 16:54

 - Ngày 18/6, Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Đề án 06-ĐA/HU, ngày 30/3/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới” giai đoạn 2020 – 2025.

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Từ Thanh Kiết; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Kỳ Quang đã đến dự.

Sau 4 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách xây dựng “Huyện nông thôn mới” sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Từ đó, phát huy hiệu quả việc huy động sức dân tham gia cùng địa phương xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, như: Đóng góp tiền, hiện vật, ngày công lao động, xây dựng cầu, đường, cất nhà Đại đoàn kết… Đến nay, huyện Châu Thành đã thực hiện đạt 4/9 tiêu chí, 27/36 chỉ tiêu theo Quyết định 320/QĐ-TTg, ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng đánh giá cao kết quả xây dựng “Huyện nông thôn mới” của địa phương. Qua đó đề nghị, thời gian tới, các cấp, các ngành huyện Châu Thành tiếp tục bám sát mục tiêu của đề án, chủ động phối hợp các sở, ban, ngành tháo gỡ khó khăn, đề ra các giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng nông thôn mới; quyết tâm giữ vững, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt gắn với hoàn thiện hồ sơ minh chứng.

Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình giao thông nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa; giải quyết việc làm, giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất; đẩy mạnh đầu tư y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế..., góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng “Huyện nông thôn mới” theo lộ trình đã đề ra.

TRUNG HIẾU