Tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn trường học

23/10/2020 - 08:17

 - Trước tình hình thời tiết không thuận lợi trong mùa mưa bão, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tăng cường kiểm tra an toàn trường học, tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng GDĐT và một số trường THPT ở các huyện, thị xã.

A A

Qua kiểm tra 6/11 Phòng GD&ĐT, với 27 trường trực thuộc cho thấy, các Phòng GD&ĐT có quan tâm chỉ đạo đảm bảo an toàn trường học, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác phổ cập bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em; phòng, chống dịch sốt xuất huyết và tay-chân-miệng; phòng, chống mua bán người; kiểm tra tình hình tệ nạn xã hội trong trường học; phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh khi đưa đón bằng xe ôtô. Các trường có triển khai thực hiện an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước; an toàn phòng, chống cháy nổ; an toàn phòng, chống thiên tai, không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Tổ chức hoạt động căn-tin trường học đúng hướng dẫn...

CHÂU AN