Tăng cường liên kết với Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh

04/05/2022 - 07:31

Nhằm thúc đẩy công tác hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2023 với Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh. Qua đó, từng bước nâng cao vai trò, vị thế, trách nhiệm của hội nông dân trong hệ thống chính trị địa phương.

A A

Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2023

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên cho biết: “Với mục tiêu thúc đẩy công tác hội và phong trào nông dân tại địa phương, Hội Nông dân tỉnh An Giang và Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2023. Trong đó, tập trung thực hiện mục tiêu phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm để tăng thu nhập cho hội viên, nông dân, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp”. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh An Giang còn phối hợp Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh kết nối, giới thiệu, hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của mỗi địa phương, trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ trách nhiệm và cùng có lợi.

Cụ thể, 2 đơn vị sẽ tập trung thực hiện 6 nội dung phối hợp, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trên các mặt công tác. Trong đó, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm tổ chức xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân gắn với việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HNDTW của Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương hội (khóa VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp. Song song đó, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/HNDTW về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết 06-NQ/HNDTW về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

“Hàng năm, chúng tôi phối hợp với Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh tổ chức tham gia ít nhất 2 chương trình kết nối cung - cầu hàng hóa và phiên chợ nông sản để quảng bá, tiêu thụ nông sản, gắn với việc tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại. Phối hợp giới thiệu các mô hình nông nghiệp đô thị, bảo vệ môi trường và chuyển giao mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện của từng địa phương” - ông Nhiên cho hay.

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), 2 địa phương sẽ thường xuyên giới thiệu, chia sẻ, học tập mô hình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, NTM thương mại điện tử. Thực hiện Chương trình kết nối biên cương - phòng, chống dịch COVID-19 gắn với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình hội viên, nông dân nghèo, cận nghèo, hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới. Ngoài ra, còn phối hợp, trao đổi hỗ trợ nghiệp vụ về quản lý và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

“Hội Nông dân tỉnh An Giang sẽ phối hợp chọn điểm để cùng với Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh xây dựng mô hình liên kết, hợp tác, thí điểm trong sản xuất nông nghiệp, nhất là mô hình mới, có nhu cầu diện tích sản xuất lớn. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức để cung cấp nguồn lao động nông nghiệp chuyên nghiệp, có tay nghề cho các cơ sở sản xuất trong, ngoài nước do Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh giới thiệu” - ông Nhiên thông tin.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh An Giang sẽ phối hợp tổ chức hội thảo kết nối cung - cầu đối với sản phẩm hoa kiểng là thế mạnh của An Giang. Bên cạnh đó, xây dựng một số tuyến du lịch (DL) vườn, DL dã ngoại, DL đường thủy để giới thiệu cho hội viên và người dân thành phố mang tên Bác đến trải nghiệm. Tổ chức đợt giao lưu, dã ngoại thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao của hội viên, nông dân. Đồng thời, Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức, giới thiệu mô hình xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu. Hỗ trợ chuyển giao 1-2 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả.

Phối hợp tổ chức hiệu quả Phiên chợ nông sản quảng bá tiêu thụ nông sản gắn với việc tổ chức hội thảo, xúc tiến thương mại. Hỗ trợ, giới thiệu các công ty, doanh nghiệp cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đến với nông dân An Giang. Hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh An Giang về nghiệp vụ quản lý và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân...

“Trên cơ sở phối hợp giữa 2 địa phương, chúng tôi sẽ thường xuyên sơ kết, đánh giá quá trình triển khai thực hiện. Dự kiến sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả chương trình vào quý II/2023. Với sự quyết tâm của 2 đơn vị, chúng tôi tin rằng chương trình phối hợp này sẽ mang đến “sức bật” mới, giúp cho công tác hội và phong trào nông dân 2 địa phương phát triển tốt hơn trong thời gian tới” - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên kỳ vọng.

THANH TIẾN