Tập huấn cho nông dân mô hình bảo vệ môi trường

21/10/2020 - 06:21

Ngày 20-10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn mô hình “Hội Nông dân Việt Nam tham gia thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) gắn với bảo vệ môi trường nông thôn” trên địa bàn huyện Phú Tân.

A A

Nông dân được truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm; vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong bảo vệ môi trường. Đặc biệt, giới thiệu tổng quan về cách sử dụng thuốc BVTV và thu gom bao, gói thuốc BVTV sau sử dụng, quy trình và cách xử lý thu gom vỏ, bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng… Qua đó vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, áp dụng mô hình vào bảo vệ môi trường nông thôn.

MỸ HẠNH