Tập trung điều hành, quản lý tốt nguồn thu, đảm bảo cân đối ngân sách

04/01/2021 - 06:37

 - Nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 được triển khai thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước. Trong bối cảnh đó, ngành tài chính tỉnh đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đề xuất các giải pháp chính sách tài khóa, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân…

A A

Tập trung nguồn lực phát triển một số ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ cao

Giám đốc Sở Tài chính An Giang Trần Minh Nhựt cho biết, ngay từ đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành tài chính tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh phương án điều hành ngân sách nhà nước năm 2020 theo các kịch bản tăng trưởng kinh tế, nhằm đảm bảo cân đối ngân sách các cấp. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020, đề ra các giải pháp điều hành cân đối ngân sách địa phương chủ động, tích cực. Cơ quan tài chính, cơ quan thu và chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý thu, chú trọng khai thác nguồn thu, đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại; quyết liệt xử lý nợ thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế... Đặc biệt, chú trọng công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế.

Nhờ chủ động trong triển khai thực hiện, kết hợp với sự phát triển khả quan của nền kinh tế, công tác thu ngân sách nhà nước đạt được kết quả đáng ghi nhận. Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn 7.107 tỷ đồng (đạt 105,18% so dự toán, bằng 98,9% so cùng kỳ). Trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 305 tỷ đồng (đạt 127,08% dự toán, bằng 60,21% so cùng kỳ); thu nội địa 6.802 tỷ đồng (đạt 104,37% so dự toán, bằng 101,83% so cùng kỳ; nếu không tính số thu từ xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất đạt 93,02% dự toán).

Có 8/16 khoản thu đạt và vượt dự toán năm, gồm: thu từ doanh nghiệp nhà nước; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền sử dụng đất; thu tiền cho thuê đất, mặt nước; thu cấp quyền khai thác khoáng sản; thu xổ số kiến thiết và thu cổ tức, lợi nhuận được chia. Thu ngân sách địa phương được hưởng 15.330 tỷ đồng. Trong đó, thu từ kinh tế địa bàn 6.216 tỷ đồng, đạt 106,92% dự toán, nếu không kể số thu xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 97,11% so dự toán năm; thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 9.114 tỷ đồng.

Công tác điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2020 được triển khai thực hiện chủ động, tích cực. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách điều hành chi ngân sách chặt chẽ, theo đúng dự toán được giao, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán, triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách. Bên cạnh đó, để ứng phó với trường hợp giảm thu ngân sách nhà nước do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020. Qua đó, đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi của địa phương, đặc biệt chi cho con người, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và những nhiệm vụ cấp thiết khác như: phòng, chống dịch bệnh, thiên tai.

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 là 15.330 tỷ đồng (đạt 102,7% dự toán, bằng 105,01% so cùng kỳ). Nguyên nhân chi thường xuyên đạt cao hơn so dự toán HĐND tỉnh giao là do tăng các khoản chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu và dự phòng ngân sách để thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, khắc phục thiên tai, phòng, chống dịch bệnh… Về cân đối ngân sách địa phương, trên cơ sở kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và rà soát, cắt giảm, chậm triển khai nhiệm vụ chi chưa thật cần thiết, sử dụng nguồn lực tại chỗ theo quy định, cân đối ngân sách địa phương cơ bản được đảm bảo; các khoản trả nợ vay được thực hiện nghiêm túc, góp phần giảm nợ công của ngân sách địa phương.           

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu, ngành tài chính tỉnh cần phát huy kết quả đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tập trung điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, triệt để, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả và theo đúng dự toán HĐND giao, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Tiếp tục siết chặt việc thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định, đặc biệt là trong sử dụng ngân sách nhà nước. Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra chấp hành pháp luật về tài chính, xử lý nghiêm những hành vi sai phạm, vi phạm trong chấp hành Luật Ngân sách nhà nước, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu…

TRUNG HIẾU