Thái Bình: Giúp nông dân sản xuất giỏi, làm giàu từ những cách này đây

22/10/2020 - 14:22

Thời gian qua, các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình đã tạo điều kiện giúp hội viên, nông dân tiếp cận vốn vay và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Hiệu quả từ các nguồn vốn vay đã góp phần đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương.

A A

Ông Nguyễn Văn Hoà – Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Bình cho biết: Qua 10 kỳ đại hội, những đóng góp vào công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước của nông dân Thái Bình đã được khẳng định.

Mô hình nuôi gà thương phẩm của nông dân giỏi trên địa bàn huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình). Ảnh: Đức Thịnh

Với phương châm hướng về cơ sở, Hội ND tỉnh Thái Bình đã tập trung xây dựng các mô hình hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, rà soát, coi trọng số lượng, chất lượng hội viên ở từng chi, tổ, hội, tăng cường kết nạp hội viên mới. Đến nay, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có 253 cơ sở hội, 1.695 chi hội, 1.807 tổ hội với 305.694 hội viên tham gia sinh hoạt hội, chiếm gần 80% số hộ nông dân.

Trong 5 năm 2015 - 2020, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" do Hội ND phát động đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Toàn tỉnh có 1.471.703 lượt hộ đăng ký SXKD giỏi các cấp, chiếm 83,13% tổng số hội viên nông dân; qua bình xét có 1.105.750 lượt hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp (đạt 75,1% so với tổng số hộ đăng ký).

Để hội viên có vốn phát triển sản xuất kinh doanh, Hội ND tỉnh đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội 1.098 tỷ đồng cho 35.711 hộ vay, với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.987 tỷ đồng cho 27.764 hộ vay.

Hội ND cũng quản lý hiệu quả hơn 29 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Trong đó của Trung ương Hội 13,6 tỷ đồng đầu tư 32 mô hình, Hội ND tỉnh quản lý 9 tỷ đồng cho vay 25 mô hình, còn lại 8 huyện, thành phố quản lý hơn 4 tỷ đồng cho vay 20 dự án. Bình quân mỗi năm các cấp hội đã phối hợp tổ chức gần 3.000 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 250.000 lượt nông dân.

Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội ND trong tỉnh từng bước khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới" bằng các hoạt động cụ thể.

Hội đã vận động cán bộ, hội viên hiến hàng triệu m2 đất và đóng góp trên 2.000 tỷ đồng, gần 2 triệu ngày công lao động để tham gia xây dựng nông thôn mới. Nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thành lập và duy trì các tổ vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn, tham gia xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp.

Đặc biệt, trong những năm qua, với những đóng góp của nông dân trên địa bàn tỉnh đã góp phần đưa Thái Bình trở thành 1 trong 3 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo ĐỨC THỊNH (Dân Việt)