Thăm xã nông thôn mới Mỹ Phú Đông

26/11/2020 - 03:34

 - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, sau khi hoàn thành xây dựng một năm NTM, cấp ủy và chính quyền xã Mỹ Phú Đông (Thoại Sơn, An Giang) tiếp tục quán triệt tinh thần tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng NTM nâng cao.

A A

Mỹ Phú Đông ngày được công nhận xã đạt chuẩn NTM

Sau khi được công nhận đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2018, diện mạo xã Mỹ Phú Đông có nhiều khởi sắc. Đảng bộ, chính quyền và Ban Quản lý xây dựng NTM xã tiếp tục tập trung nhiều nguồn lực đầu tư phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cụ thể đã đầu tư xây dựng thêm nhiều hạng mục công trình kết cấu hạ tầng nông thôn như: cầu, đường giao thông, hạ thế điện, chỉnh trang nâng cấp chợ, kêu gọi đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội…

Những ngày này, khi về thăm lại xã NTM Mỹ Phú Đông, chúng tôi cảm nhận rõ sự thay đổi từ đường nông thôn được nâng cấp mở rộng khang trang đến những vườn cây trái trĩu quả được chuyển đổi trên vùng đất lúa kém hiệu quả hay đời sống tinh thần người dân ngày càng được nâng lên.

Xã NTM nâng cao là bước phát triển cao hơn so với xã đạt chuẩn NTM, các tiêu chí được yêu cầu phát triển theo chiều sâu. Theo đó, diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hệ thống hạ tầng... đều phải đạt lên một “tầm cao” mới.

“Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên công cuộc xây dựng NTM của xã được triển khai rộng khắp đến cán bộ, đảng viên và người dân. Qua đó, có nhiều người hưởng ứng chung tay, góp sức để tham gia xây dựng NTM, người dân hiến đất, hoa màu, đóng góp kinh phí để xây dựng các công trình giao thông nông thôn hay trồng hoa, chỉnh trang nhà cửa, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Cùng niềm tin đó, xã đang phấn đấu từng ngày để hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM nâng cao” - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phú Đông Trần Văn Thơm cho biết.

Tính đến tháng 9 - 2020, nhân dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng NTM trên địa bàn xã được trên 268 triệu đồng. Nguồn vốn do nhân dân tự nguyện đóng góp để đầu tư phúc lợi xã hội và làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu.

Trên địa bàn xã có 4 tuyến đường: tuyến bờ Bắc Định Mỹ II dài 2,2km; tuyến bờ Nam kênh Vọng Đông 1 dài 2,4km; tuyến bờ Nam kênh Nốp Lê dài 4,8km; tuyến bờ Bắc Vọng Đông 1 dài 2,8km. Tổng chiều dài 12,2km đã thực hiện đạt chuẩn 12,2km/12,2km, đạt tỷ lệ 100% theo chỉ tiêu 2.4 (tỷ lệ km đường trục chính, đường nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện).

Toàn xã có 2.839ha đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo chủ động nguồn nước phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân trong vùng. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên và đảm bảo an toàn điện đạt trên 99%.

Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và hoạt động có hiệu quả. Ở các ấp đều có điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, câu lạc bộ đờn ca tài tử, câu lạc bộ dưỡng sinh phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa và vui chơi giải trí của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phú Đông Trần Văn Thơm chia sẻ: “Thời gian qua, chính quyền địa phương, người dân nỗ lực rất lớn trong xây dựng NTM nâng cao. Sau khi đạt chuẩn NTM, địa phương luôn quan tâm, chú trọng duy trì, nâng chất các tiêu chí, tập trung mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao. Bên cạnh những thuận lợi, địa phương còn những khó khăn, nhất là tiêu chí cảnh quan - môi trường. Bởi để đạt cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp đã khó mà phải duy trì thì lại càng khó hơn. Quan trọng vẫn là ý thức của người dân. Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển ít. Thế mạnh địa phương là nông nghiệp, người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, vẫn còn một số hộ chưa mạnh dạn chuyển đổi cây trồng trên nền đất lúa kém hiệu quả.

Thời gian tới, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp để nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập. Hiện, bình quân thu nhập đầu người trên địa bàn xã đạt hơn 50 triệu đồng. Để đạt chuẩn xã NTM nâng cao, việc nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập người dân là vấn đề rất quan trọng, cốt lõi”.

Thế mới thấy, đạt chuẩn NTM đã khó, giữ vững và nâng chất càng khó hơn. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tin chắc rằng, Mỹ Phú Đông sẽ đạt mục tiêu đề ra, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

PHƯƠNG LAN