Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Ô Lâm

11/09/2020 - 06:26

UBND xã Ô Lâm (Tri Tôn) vừa tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Ô Lâm (nhiệm kỳ 2020-2025). Hội nghị đã bầu Hội đồng Quản trị HTX gồm 3 thành viên và Ban Kiểm soát HTX gồm 1 viên. Ông Bùi Xuân Điện (sinh năm 1976) được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX nông nghiệp Ô Lâm.

A A

Ra mắt Hội đồng Quản trị HTX nông nghiệp Ô Lâm

HTX nông nghiệp Ô Lâm hoạt động theo Luật HTX năm 2012, với 16 thành viên, vốn điều lệ 150 triệu đồng. HTX hoạt động với các ngành nghề sản xuất-kinh doanh và dịch vụ gồm: tiêu thụ nông sản của các thành viên trong HTX và nông dân lân cận; cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho thành viên; cung cấp giống cây trồng...

ĐỨC TOÀN