Thêm 2.339ha đất được chuyển đổi sản xuất

12/04/2021 - 05:00

 - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cho biết, vụ đông xuân 2020-2021, có khoảng 2.339ha đất đã được chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau, màu, cây ăn trái.

A A

Chuyển đổi đất sang trồng rau cho hiệu quả kinh tế cao hơn

Cụ thể, có 846ha chuyển đổi sang trồng rau dưa các loại (rau các loại 341,93ha, dưa các loại 103,93ha, các loại rau khác 400,25ha); 1.209ha chuyển sang cây màu (bắp các loại 51ha, mè 378ha, sen 179,4ha, cây trồng khác 600,8ha); 284ha chuyển sang trồng cây ăn trái (xoài 62,57ha, cây có múi 29,54ha, mít 81,73ha, các loại cây khác 110,53ha).

Dự kiến năm 2021, tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng khoảng 5.232,8ha, gồm: rau dưa các loại 1.512,6ha, cây màu 1.633,7ha, cây ăn trái 2.086,6ha. Ước vụ hè thu 2021, tổng diện tích chuyển đổi rau, màu và cây ăn trái khoảng 1.526ha. Đối với diện tích còn lại theo kế hoạch (1.367,8ha), sẽ tiếp tục chuyển đổi trong vụ thu đông 2021.

NGÔ CHUẨN