Thi đua sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới

23/06/2020 - 06:48

 - Phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới ở xã Tân An (TX. Tân Châu, An Giang) đã có những tác động tích cực đến đời sống người dân, tạo đòn bẩy thúc đẩy nông dân thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

A A

Thúc đẩy phát triển kinh tế

Việc phát động phong trào nông dân SXKD giỏi ở xã Tân An được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân An Nguyễn Văn Diệu cho biết, đầu năm 2016, Hội Nông dân đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện. Từ khâu tuyên truyền, vận động nông dân đăng ký phong trào đến quy trình xét duyệt nông dân giỏi được thực hiện chu đáo. Nhiều mô hình mới, cách làm hay có sức lan tỏa rộng rãi được triển khai, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn; diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, khởi sắc, góp phần thực hiện mục tiêu chung: “Nông nghiệp hiện đại - nông dân hội nhập - nông thôn phát triển”.

Hiểu được nội dung, ý nghĩa của phong trào, cùng với tinh thần tự giác, năng động, nhiều nông dân xã Tân An đã tự nguyện đăng ký, phấn đấu đạt được danh hiệu nông dân SXKD giỏi. Từ đó tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp ở tất cả địa phương. Kết quả trong 3 năm (từ năm 2016-2018), toàn xã có 1.032 nông dân SXKD giỏi 4 cấp (tăng 131 so năm 2015). Trong đó có 966 nông dân giỏi cấp xã, 145 nông dân giỏi cấp thị xã, 3 nông dân giỏi cấp tỉnh và 2 nông dân giỏi cấp Trung ương.

Chuyển đổi cây trồng giúp nông dân tăng cao thu nhập

Theo ông Nguyễn Văn Diệu, bên cạnh việc nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, Hội Nông dân còn tích cực vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp… Các cấp Hội Nông dân còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới tư duy làm ăn, mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất để phát triển SXKD phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Các hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân, đặc biệt là những hộ nghèo được chú trọng thực hiện với các hoạt động: tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vốn, cho vay với lãi suất thấp, xây dựng các mô hình điểm… Qua đó, giúp nông dân tiếp cận với các mô hình sản xuất mới; các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trên cơ sở đó, phong trào nông dân SXKD giỏi đã tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ đây xuất hiện nhiều gương điển hình làm kinh tế giỏi như: nông dân Đặng Văn Tỷ (ấp Tân Hậu A2) với mô hình chuyển từ trồng lúa sang cây đậu bắp Nhật; mô hình sản xuất đa canh trồng lúa - làm vườn của nông dân Lương Văn Hiệp (ấp Tân Hậu A1) cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng/năm; hay mô hình nuôi lươn và cá lóc mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho gia đình ông Nguyễn Phương Đông…

Đặc biệt, các mô hình này đã giúp thay đổi dần nhận thức và tập quán của bà con nông dân, chuyển từ chăn nuôi, trồng trọt theo hướng truyền thống sang áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Từ đó giúp nông dân nâng cao thu nhập, hạn chế ô nhiễm môi trường, góp phần tích cực trong thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Thông qua phong trào SXKD giỏi, nhiều hội viên, nông dân đã tích cực đóng góp công sức, tiền của vào công cuộc xây dựng NTM ở địa phương. Trong đó phải nói đến hộ ông Nguyễn Văn Tám đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia làm cột cờ, hàng rào xanh, treo ảnh Bác Hồ. Hay ông Đặng Văn Tỷ có nhiều đóng góp thiết thực trong lĩnh vực xã hội - từ thiện, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, cũng như các hoạt động cất nhà tình thương, giúp nhau giảm nghèo, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm…

Có thể thấy, phong trào nông dân SXKD giỏi ở xã Tân An đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần không nhỏ trong thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đây còn là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở địa phương.

Tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân An Nguyễn Văn Diệu cho biết, thời gian tới, Hội Nông dân sẽ đổi mới và nâng cao chất lượng của phong trào thi đua SXKD giỏi; đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục chuyển đổi nền nông nghiệp sản xuất truyền thống sang nông nghiệp hàng hóa theo hướng kinh tế tập thể, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Tăng cường kêu gọi đầu tư, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phấn đấu mỗi năm tăng 10% nông dân SXKD giỏi ở xã…

ĐỨC TOÀN

 

Liên kết hữu ích