Thoại Sơn nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

19/03/2021 - 06:23

 - Nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM) là quá trình không có điểm kết thúc, cả hệ thống chính trị huyện Thoại Sơn (An Giang) luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng để nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí, tiến tới đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

A A

Thoại Sơn có 8/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

Với quan điểm nhất quán, xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, đây là nhiệm vụ có tính chất chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của Đảng, nhà nước, nhằm phát triển toàn diện chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng KTXH đồng bộ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giữ gìn nét văn hóa đặc trưng ở nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, tiến tới xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; Huyện ủy, UBND huyện Thoại Sơn tiếp tục xây dựng, triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện xây dựng huyện NTM  nâng cao giai đoạn 2020-2025, với mục tiêu lộ trình đến năm 2021, có 14/14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và phấn đấu đến năm 2022, hoàn thành xây dựng huyện NTM nâng cao.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu trong xây dựng NTM, cả hệ thống chính trị huyện tiếp tục thể hiện quyết tâm cao, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự tích cực hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đặc biệt là Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, các ngành, các cấp và nhân dân không ngừng phấn đấu, nỗ lực, tích cực huy động, vận động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM nâng cao theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Hiện, Thoại Sơn có 8 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2020. Đây là nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương nói riêng cũng như của cả hệ thống chính trị huyện Thoại Sơn nói chung.

“Huyện Thoại Sơn đã đề ra mục tiêu  là tập trung tối đa mọi nguồn lực để năm 2021, 100% xã của huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và phấn đấu năm 2022 hoàn thành xây dựng đạt chuẩn huyện NTM nâng cao. Đây là quyết tâm chính trị, với mong muốn không ngừng nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thoại Sơn, nên sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng NTM nâng cao với quyết tâm cao nhất, luôn chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện, nhất là sớm hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn hoặc cần vốn ít; chủ động cân đối ngân sách, đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn thực hiện đầu tư theo cơ chế hỗ trợ vốn hiện hành.

Quan tâm đẩy mạnh phong trào chung tay xây dựng NTM nâng cao; thường xuyên rà soát để có kế hoạch đầu tư nâng chất các tiêu chí đã đạt, tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thể hiện tính ưu việt của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo tiến độ xây dựng xã, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao theo lộ trình, kế hoạch đề ra” - Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm cho biết.

Thực hiện đã khó, để giữ vững được thành quả đạt được một cách bền vững và ngày càng nâng chất càng khó hơn. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Sĩ Lâm: “Thoại Sơn cần tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH nông thôn đồng bộ, hiện đại hơn gắn với phát triển đô thị. Đồng thời, phải có kế hoạch duy tu bảo dưỡng các công trình đã được đầu tư trên địa bàn xã (đường giao thông, trường học, trạm y tế…), phát huy tối đa công năng của các công trình, phục vụ tốt đời sống của người dân. Xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong phát triển sản xuất găn với xây dựng NTM. Đồng thời, cần quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi giá trị, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển các sản phẩm tiềm năng của địa phương để tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh và hướng đến đạt OCOP cấp quốc gia (5 sao)… giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm nhấn mạnh: “Để đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thời gian tới, huyện Thoại Sơn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ nhiệt tình của các sở, ngành, giúp huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, đặc biệt là đối với các tiêu chí cần vốn thực hiện. Đặc biệt là sự ủng hộ, đóng góp nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện, góp phần cùng với huyện hoàn thành xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí xã, huyện NTM nâng cao theo lộ trình, kế hoạch đề ra”. 

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN