Tích cực xây dựng phong trào nông dân ở huyện miền núi

27/05/2020 - 06:36

 - Giai đoạn 2020-2025, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên (An Giang) xác định sẽ tích cực xây dựng, phát triển phong trào nông dân, tập trung nâng cao năng lực cán bộ hội, hướng nông dân đến với các mô hình làm ăn tập thể trên cơ sở tận dụng thế mạnh nông nghiệp địa phương…

A A

Giai đoạn 2015-2020, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên đã thực hiện tốt các phong trào, công tác hội. Theo đó, đơn vị phát triển hơn 5.600 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện đạt hơn 6.700 người. Trong đó phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi có bước phát triển tích cực, với 21.686 lượt nông dân đăng ký cá nhân và tập thể SXKD giỏi 3 cấp. Cũng trong giai đoạn này, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên đã tổ chức thành công 2 kỳ đại hội nông dân SXKD giỏi cấp xã, huyện, qua đó đã khen thưởng 468 tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Hội Nông dân huyện Tịnh Biên cũng chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) cùng ngành nông nghiệp tổ chức được 230 lớp dạy nghề, hướng dẫn kỹ thuật cho 6.240 lượt hội viên, nông dân. Đồng thời, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.900 lượt lao động nông thôn. Tham mưu UBND huyện cấp kinh phí từ ngân sách hơn 450 triệu đồng để bổ sung vào nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện.

Đến nay, nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện đạt hơn 1,3 tỷ đồng, được dùng để phát vay cho các hội viên khó khăn về vốn mở rộng sản xuất. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân hỗ trợ hơn 3.680 hộ vay vốn để phát triển sản xuất, với số tiền hơn 84,7 tỷ đồng.

Nông dân Tịnh Biên phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đặc thù địa phương

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội Nông dân huyện Tịnh Biên phát động phong trào thi đua đến từng cán bộ, hội viên. Theo đó, có 100% hội viên, nông dân được tiếp cận về mục tiêu, nội dung các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM theo Quyết định số 3379/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1005/QĐ-UBND về việc ban hành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020. Từ đó, đưa phong trào lan tỏa đến từng hội viên, nông dân, thể hiện vai trò nòng cốt của giai cấp mình trong quá trình tham gia xây dựng NTM tại địa phương.

Trong công tác an sinh xã hội, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên đã trao tặng 300 phần quà cho hộ nghèo tại xã An Phú. Tham gia cùng Câu lạc bộ y, bác sĩ tình nguyện và Huyện đoàn Tịnh Biên tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người nghèo tại xã Prâyka, huyện Kirivong (tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia) với kinh phí 50 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp các ngành và địa phương trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Tân Lập, Tân Lợi dịp Tết Nguyên đán hàng năm...

Với những kết quả đạt được trong giai đoạn 2015-2020, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên xác định sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ hội từ huyện đến cơ sở, hướng dẫn nông dân tổ chức lại sản xuất theo hướng làm ăn tập thể phù hợp với thế mạnh nông nghiệp đặc thù của địa phương.

Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống hội viên, nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tại địa phương. Đặc biệt, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên sẽ tập trung vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hoạt động dịch vụ và du lịch... trong giai đoạn 2020-2025.

Trên cơ sở đó, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên phấn đấu sẽ phát triển 3 hợp tác xã, nâng chất hoạt động 64 tổ hợp tác hiện có trên địa bàn. Tiếp tục phát động phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi theo hướng chú trọng vào chất lượng và không chạy theo số lượng, phấn đấu đưa 6.000 nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi trong giai đoạn 2020-2025. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức các hoạt động khuyến nông gắn với việc hỗ trợ tín dụng phù hợp, đẩy mạnh chương trình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Dù điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Hội Nông dân huyện Tịnh Biên và cấp cơ sở sẽ từng bước đưa phong trào hội phát triển hơn nữa tại vùng biên giới Tịnh Biên. Từ đó, thể hiện được vai trò của cán bộ, hội viên trong việc hướng dẫn nông dân Tịnh Biên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và làm giàu trên chính quê hương mình.

THANH TIẾN