Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

15/09/2022 - 13:22

 - Sáng 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì điểm cầu An Giang.

A A

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì điểm cầu An Giang

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đã tạo những bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt mục tiêu tất cả vì nhân dân phục vụ.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả, tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với xây dựng Chính phủ số, chuyển đổi số, Chính phủ điện tử, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan hoạt động kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án đổi mới thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục quyết liệt đổi mới tư duy, hiện đại hóa phương thức, công tác chỉ đạo, điều hành, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của cải cách hành chính. Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng các hệ thông thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn; tiếp tục chuyển đổi số trong cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, đã triển khai đạt nhiều kết quả quan trọng trong cải cách quy định, thủ tục hành chính; cắt giảm đơn giản hóa 1.889 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; phê duyệt phương án cải cách hành chính hơn 1.100 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699 thủ tục hành chính.

Việc đổi mới thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng số hóa đạt nhiều kết quả. Nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin đã phát huy hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước các cấp...

HẠNH CHÂU

 

bien-doi-khi-hau
bien-dao-que-huong

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới