Tiếp tục lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

03/09/2020 - 06:34

 - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các cấp công đoàn thống kê doanh nghiệp thực sự khó khăn sau dịch bệnh COVID-19 đủ điều kiện lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn (doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên) báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét tiếp tục lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến 31-12-2020 (có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội).

A A

Các trường hợp không đủ điều kiện phải thực hiện đóng đủ kinh phí công đoàn năm 2020 theo quy định. Đối với đoàn viên của các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 có thu nhập dưới 1.490.000 đồng/tháng thì miễn thu đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập nêu trên.

MỸ HẠNH