Tổng kết mô hình sản xuất lúa “1 phải - 6 giảm” ở xã Phước Hưng

24/11/2023 - 14:31

 - Ngày 24/11, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức Hội thảo tổng kết mô hình sản xuất lúa Carbon thấp (1 phải - 6 giảm) theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP, ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP, ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Nông dân và các ngành chuyên môn tham quan mô hình

Ông Phạm Văn An, nông dân xã Phước Hưng chia sẻ về mô hình sau khi tham quan

Mô hình được nông dân Nguyễn Văn Trường (ấp Phước Thạnh, xã Phước Hưng) đăng ký thực hiện từ ngày 25/8/2023 đến nay, với diện tích 5ha và ruộng đối chứng có diện tích 0,5ha và giống được chọn thực hiện mô hình là OM18.

Qua tham quan mô hình, bà con nông dân nhận thấy ruộng mô hình lượng giống gieo sạ, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nước tưới tiêu đều giảm so với ruộng đối chứng… giảm chi phí trên 6 triệu đồng/ha và tăng lợi nhuận hơn 8 triệu đồng/ha so mô hình đối chứng.

NGHĨA THANH – H.HUYNH