Triển khai nhiệm vụ ngành nông nghiệp Chợ Mới 6 tháng cuối năm 2024

07/06/2024 - 18:02

 - Chiều 7/6, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Lê Trần Minh Hiếu chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

6 tháng đầu năm 2024, huyện Chợ Mới đã xuống giống  37.075 ha/57.818 ha lúa, rau màu và cây ăn trái (đạt 64,1% kế hoạch); tổng diện tích liên kết tiêu thụ nông sản 515,3 ha.

Vụ đông xuân 2023 -2024, có 374 ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tổng đàn gia súc, gia cầm hiện là 511.000 con. Đến nay, huyện có gần 1.100 ha lúa, bắp non, xoài, rau màu được chứng nhận VietGAP; được cấp 82 mã số vùng trồng trên lúa, màu, cây ăn trái, với tổng diện tích trên 8.421 ha.

Để thực hiện hiệu quả hoạt động của ngành nông nghiệp 6 tháng cuối năm 2024, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Lê Trần Minh Hiếu yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường vận động nông dân xuống giống tập trung, đồng loạt, xuống giống né rầy và né hạn đầu vụ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Thường xuyên thăm đồng kiểm tra tình hình sâu bệnh trên cây trồng, để kịp thời dự báo thông tin, khuyến cáo người dân phòng trị kịp thời.

Đồng thời, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường kết nối sản xuất gắn với tiêu thụ, liên kết với doanh nghiệp, để tìm đầu ra cho sản phẩm. Phát triển thêm diện tích được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP trên xoài, lúa và rau màu các loại; củng cố, nâng chất các tổ hợp tác, hợp tác xã, để làm đầu mối tiêu thụ các loại nông sản; duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu để xây dựng huyện nông thôn mới.

HẠNH CHÂU