TP.Châu Đốc

Khai mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động và nữ dân quân thường trực

Khai mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động và nữ dân quân thường trực