TX. Tân Châu tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

26/05/2022 - 16:31

Sáng 26/05, Hội Nông dân TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi thị xã lần thứ X, giai đoạn 2019-2022. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu Trương Hồng Sơn, cùng 120 đại biểu, đại diện 11.697 nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn thị xã tham dự đại hội.

A A

Toàn cảnh đại hội

Phó Chủ tịch Hội Nông tỉnh An Giang Võ Chí Hùng trao Giấy khen của Hội Nông dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân 

Thời gian qua, từ phong trào nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi ở Tân Châu đã tạo động lực khuyến khích nông dân trên địa bàn thị xã làm giàu chính đáng; từng bước thúc đẩy việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất.

Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 3 năm qua, thị xã có 17 tập thể, 11.680 cá nhân đạt danh hiệu nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi các cấp; 73 doanh nhân nông thôn và 31 mô hình sản xuất - kinh doanh tiêu biểu.

Tại đại hội, có 5 tập thể, 30 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện phong trào nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi, giai đoạn 2019-2022.

MINH HIỂN – HUYỀN THOẠI