UBND TX. Tân Châu triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu và thu đông 2023

22/03/2023 - 11:58

 - Ngày 22/3, UBND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022, sơ kết vụ đông xuân, triển khai kế hoạch vụ hè thu, thu đông 2023 và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

A A

Đã có 15 ý kiến, kiến nghị xung quanh việc tổ chức lại sản xuất, thời vụ xuống giống, cũng như vấn đề liên kết sản xuất nông nghiệp ở TX. Tân Châu

Theo kế hoạch, năm 2023, TX. Tân Châu sẽ sản xuất vụ hè thu  11. 273 ha; vụ thu đông 6.353 ha. Để thực hiện mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Đặng Văn Nê yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị trên 1 diện tích đất sản xuất. Sản phẩm nông nghiệp được làm ra phải an toàn theo hướng xanh, sạch, tuần hoàn, có truy suất được nguồn gốc; ứng dụng công nghệ cao để tăng giá trị sản phẩm. Đặc biệt, cần có kế hoạch sắp xếp lại làng bè, để hạn chế gây sạt lỡ bờ sông, cũng như tăng cường kiểm tra việc đánh bắt nguồn lợi thủy sản bằng xung điện, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Năm 2022, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn TX. Tân Châu đạt 26.584 ha/30.250ha, đạt 87.88% kế hoạch năm. Trong đó, lúa 23.244 ha (85,64%), màu 3.240 ha (112,5%) và diện tích trồng cây ăn trái đạt 1.400 ha.

Tin, ảnh: MINH HIỂN

 

nong-thon-moi