Chốn thiền trên đỉnh Hòn Cọp

 - Tịnh xá Ngọc Giác ở tổ 3, phường An Tân là một chốn thiền đơn sơ nằm sâu trong quần thể ngọn Đại Sơn trên vùng đất An Khê (tỉnh Gia lai).

Gửi