Vĩnh Hanh nỗ lực xây dựng nông thôn mới

25/06/2020 - 05:17

 - Đến nay, xã Vĩnh Hanh (Châu Thành, An Giang) thực hiện được 11/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Địa phương đang nỗ lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, xã hội, cơ sở vật chất, phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn NTM vào năm 2022.

A A

Khánh thành cầu nông thôn 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh Trần Văn Bình Linh cho biết, ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Hanh đã không ngừng nỗ lực, tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xã NTM.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Vĩnh Hạnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, gắn việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với các cuộc vận động, phong trào thi đua thi đua yêu nước của tỉnh, huyện và địa phương.

Cùng với công tác tuyên truyền, xã Vĩnh Hanh còn chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo đúng lộ trình đối với từng tiêu chí, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, từ đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Điểm nhấn trong xây dựng NTM ở Vĩnh Hanh những năm qua là công tác chăm lo cho người nghèo và xây dựng cầu, đường nông thôn. 5 năm qua, xã Vĩnh Hanh đã vận động quỹ Vì người nghèo - an sinh xã hội trên 14,3 tỷ đồng, từ số tiền huy động này, chính quyền địa phương đã cất 128 căn nhà, sửa chữa 18 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng 8 cây cầu, sửa 17 cây cầu nông thôn; cứu trợ đột xuất trên 8.250 lượt hộ nghèo, cận nghèo…

Ngoài ra, xã Vĩnh Hanh kết hợp các ngành có liên quan mở 10 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 1.315 lao động nông thôn, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, từng bước kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương còn 2,82%. Nhờ những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và người dân cùng cách làm phù hợp, từ một xã nghèo, cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, đến nay toàn xã đạt 12/19 tiêu chí, 35/49 chỉ tiêu xây dựng NTM. 

“Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả hệ thống chính trị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, phân công công việc cụ thể. Qua đó, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay so với trước đây, đời sống vật chất của người dân ngày một nâng cao. Kết cấu hạ tầng như: cơ sở vật chất văn hóa, đường giao thông, trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt được đầu tư tương đối hoàn thiện. Đây là cơ sở để nhân dân tham gia đóng góp tích cực hơn vào việc xây dựng để địa phương sớm hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM” - ông Trần Văn Bình Linh chia sẻ.

Cùng với phát triển kết cấu hạ tầng, Đảng bộ xã Vĩnh Hanh xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng. Do đó, xã đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước áp dụng cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất nhằm nâng cao giá trị canh tác, năng suất và chất lượng nông sản.

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay, xã tích cực vận động nông dân chuyển đổi gần 107ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân được duy trì thực hiện hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

Ông Trần Văn Bình Linh cho biết, xã Vĩnh Hanh phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2022. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, thời gian tới, UBND xã xác định sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm chuyển biến cả về nhận thức lẫn hành động trong xây dựng NTM. Đồng thời, tiếp tục tranh thủ các nguồn ngân sách, huy động doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại.

Ngoài ra, xã sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trên từng lĩnh vực sản xuất, thực hiện tốt liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản, hệ thống giao thông, trường học; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng thiết chế văn hóa, tạo vẻ mỹ quan nông thôn xanh - sạch - đẹp…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU