Vĩnh Phú ngày mới!

05/04/2021 - 07:28

Từ khi đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn, An Giang) xây dựng lộ trình để tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí đạt được sớm đưa xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tạo bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc. Đến nay, kết cấu hạ tầng, như: điện, đường, trường, trạm, công sở làm việc được xây dựng kiên cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

A A

Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Phú    

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Phú đã có nhiều nỗ lực bằng việc triển khai thực hiện nhiều chương trình đề án kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả phấn khởi, kết cấu hạ tầng được đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,81% so tổng số hộ dân, giảm 2,48% so năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người hơn 61,5 triệu đồng/người/năm, tăng 27,9 triệu đồng so năm 2015.

Xã Vĩnh Phú xác định rõ xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Trong công tác chỉ đạo điều hành, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thực hiện bộ tiêu chí NTM nâng cao cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các hội đoàn thể và mỗi người dân.

Đặc biệt là tuyên truyền cho mỗi người dân nhận thức rõ vai trò chủ thể, hiểu được lợi ích và trách nhiệm của mình trong thực hiện bộ tiêu chí NTM nâng cao. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến các ấp.

Qua thời gian tập trung chỉ đạo thực hiện, đến nay xã Vĩnh Phú đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND về việc ban hành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020. Kết quả thực hiện cụ thể như sau: năm 2017: giai đoạn khảo sát, đánh giá hiện trạng tổng thể về kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, văn hóa, y tế, giáo dục.

Ban Quản lý xây dựng NTM thống kê nhận định như sau: có 8 tiêu chí và 24 chỉ tiêu đạt. Năm 2018: thực hiện hoàn thành 7 tiêu chí và 7 chỉ tiêu, nâng tổng chỉ tiêu đạt là 15 tiêu chí, 29 chỉ tiêu. Năm 2019: thực hiện hoàn thành là 16/19 tiêu chí và 30/35 chỉ tiêu. Năm 2020: thực hiện hoàn thành là 19/19 tiêu chí và 35/35 chỉ tiêu.

Đảng bộ, chính quyền xã tập trung vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, mô hình sản xuất và tiêu thụ lúa bền vững, xây dựng và phát triển nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả khác. Để nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua, UBND xã Vĩnh Phú đề ra các giải pháp thiết thực, như: tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh các tiểu vùng đê bao khép kín nâng diện tích gieo trồng lúa 3 vụ lên 9.369ha. Toàn bộ diện tích gieo trồng lúa đều được cơ giới hóa 100%. Địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Vận động trồng màu được 320ha, trong đó trồng trên đất ruộng 15ha.

Ngoài ra, vận động chuyển 20ha từ đất lúa và đất vườn tạp kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, nâng tổng diện tích trồng cây ăn trái trên địa bàn xã là 86ha. Một số mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, có thể kể đến, như: trồng dưa lưới, mít Thái, me Thái ứng dụng công nghệ cao, trồng táo, ương cá lóc giống và nuôi cá chạch... mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống nhân dân, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới.

Việc xây dựng thành công xã NTM của Vĩnh Phú vào năm 2015 đã là một thành tựu đáng tự hào. Tuy nhiên, với nhận thức, xây dựng NTM là có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, những năm gần đây, xã Vĩnh Phú quan tâm duy trì nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đạt được. Điểm nổi bật của chương trình xây dựng NTM nâng cao của xã thời gian qua là sự nhận thức của mỗi người dân nơi đây ngày càng được nâng cao, vai trò chủ thể của người dân ngày càng rõ nét, cùng sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, biết tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tranh thủ mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Nguyễn Sĩ Lâm nhấn mạnh: “Được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao là vinh dự, niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Phú. Thực hiện đã khó, để giữ vững thành quả đạt được một cách bền vững và ngày càng nâng chất càng khó hơn.

Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thoại Sơn nói chung và xã Vĩnh Phú nói riêng cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực, đi vào chiều sâu nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng NTM; phát huy hơn nữa sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội về xây dựng NTM. Thường xuyên sâu sát, quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu đưa xã Vĩnh Phú đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025…”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN

 

nong-nghiep-an-giang