Vượt qua khó khăn, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ

12/07/2021 - 03:54

 - 6 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bức tranh văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) của tỉnh gặp không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm, nỗ lực khắc phục, ngành VH-TT&DL đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

A A

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp, những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, công tác tổ chức một số hoạt động VH-TT&DL bị hủy hoặc tạm hoãn, lùi thời gian, để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Từ đó, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Song, với quyết tâm chính trị, cùng sự nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn, ngành VH-TT&DL tỉnh An Giang tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh. Nổi bật, là các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo Sở VH-TT&DL An Giang tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân về tình hình dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực VH-TT&DL. Kịp thời tham mưu, ban hành các văn bản nhằm quản lý, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức các hoạt động trên lĩnh vực VH-TT&DL và gia đình hiệu quả, chất lượng.

Phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật mừng xuân Tân Sửu năm 2021, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện trọng đại của tỉnh và đất nước, lễ hội truyền thống tại địa phương. Công tác thanh, kiểm tra tiếp tục được triển khai thực hiện đúng quy định, trình tự, bảo đảm chất lượng, có hiệu quả nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, hướng dẫn, chấn chỉnh khắc phục những cơ sở hoạt động không đúng theo quy định pháp luật, nhất là trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Sở VH-TT&DL An Giang triển khai 4 cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với 146 cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và các địa phương có khu, điểm DL về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra, phát hiện và nhắc nhở, chấn chỉnh 7 cơ sở vi phạm chưa đến mức xử lý, các cơ sở còn lại chấp hành tốt hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật và triển khai chặt chẽ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động, triển lãm, thông tin lưu động, thư viện, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ bản đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và rèn luyện thể chất của nhân dân. Công tác bảo tồn di sản văn hóa, quản lý và tổ chức lễ hội, bảo vệ di sản, trùng tu tôn tạo di tích của tỉnh được chú trọng và triển khai tích cực, nhất là trong việc xây dựng các hồ sơ khoa học xếp hạng di tích và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong tỉnh.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành DL chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến các khu, điểm DL, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và lưu trú DL trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động kinh doanh lữ hành, cơ sở lưu trú, khu điểm DL được tăng cường nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại, tạo tiền đề sớm khôi phục và phát triển hoạt động DL An Giang.

Với sự chủ động, tích cực, sáng tạo, những tháng đầu năm 2021, Sở VH-TT&DL An Giang đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là động lực quan trọng để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành VH-TT&DL tỉnh quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Những tháng cuối năm, ngành VH-TT&DL tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. Kịp thời điều chỉnh các hoạt động phù hợp với bối cảnh, đồng thời đảm bảo giữ vững các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới.

THU THẢO