Xã Hòa Bình Thạnh phấn đấu trở thành xã nông thôn mới vào năm 2021

07/05/2020 - 07:27

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh cùng Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Cường đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới (NTM) tại xã Hòa Bình Thạnh.

A A

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh đề nghị, xã Hòa Bình Thạnh thường xuyên kiểm tra, duy trì, nâng chất và sớm hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt được. Đồng thời, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Trong đó, tập trung thực hiện những tiêu chí, chỉ tiêu không cần hoặc cần ít vốn đầu tư, nhằm sớm đưa xã Hòa Bình Thạnh trở thành xã NTM vào năm 2021... Đến nay, xã Hòa Bình Thạnh đạt 16/19 tiêu chí và 46/49 chỉ tiêu về xây dựng NTM; còn lại 3 tiêu chí, với 3 chỉ tiêu chưa đạt đang được xã Hòa Bình Thạnh tập trung thực hiện, gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa.

TRUNG HIẾU