Xã Mỹ Hòa Hưng phấn đấu đạt chuẩn “Nông thôn mới nâng cao”

19/08/2020 - 07:42

Xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) đang nỗ lực phấn đấu để được công nhận đạt chuẩn “Nông thôn mới (NTM) nâng cao” vào cuối năm 2020. Sau các đợt kiểm tra, đánh giá của thành phố và tỉnh, UBND xã tiếp tục khắc phục các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, sớm “về đích” theo lộ trình đã đề ra.

A A


Nhân dân chung tay thực hiện các công trình xây dựng trên địa bàn xã

Mỹ Hòa Hưng là 1 trong 17 xã điểm xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 của tỉnh. Được sự quan tâm các cấp, ngành, cùng sự nỗ lực của chính quyền, nhân dân địa phương, xã Mỹ Hòa Hưng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 50/50 chỉ tiêu trong xây dựng NTM. Tháng 1-2016, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Mỹ Hòa Hưng đạt chuẩn “Xã NTM”. Sau 4 năm được công nhận, xã Mỹ Hòa Hưng tiếp tục duy trì, nâng chất, giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định. Đến năm 2019, xã Mỹ Hòa Hưng được chọn thực hiện xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Trở thành xã NTM nâng cao là chặng đường phấn đấu tiếp theo của địa phương, nhằm đảm bảo xây dựng NTM trở thành quá trình thực hiện thường xuyên, liên tục, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Người dân là chủ thể và là người thụ hưởng kết quả từ chương trình xây dựng NTM. Để thực hiện đạt kết quả cao thì người dân phải thông suốt và đồng tình hưởng ứng. Vì vậy, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã tập trung tổ chức các cuộc họp dân rộng khắp ở địa bàn các ấp để tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng NTM, với phương châm “tích cực, kiên trì vận động”, tạo điều kiện cho “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”. Chủ trì các cuộc họp dân đều do Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã phụ trách, với trên 70 cuộc họp dân ở các ấp, trên 3.700 lượt hộ dân tham dự. Địa phương tập trung tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức kể cả tuyên truyền trực quan sinh động. Qua đó, đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, cán bộ và nhân dân rất đồng tình với kế hoạch, lộ trình xây dựng NTM nâng cao, khẳng định đây là cơ hội để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, làm thay đổi thói quen, tập quán, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại.

Phần lớn nhân dân đã xác định được vai trò chủ thể của mình nên đã tích cực tham gia đóng góp kinh phí, hiến đất, công sức và chủ động thực hiện đạt được những tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn của nhà nước. Sau 5 năm triển khai thực hiện, đến nay tổng nguồn vốn huy động để xây dựng NTM trên địa bàn xã trên 50 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương chiếm 6,92%; ngân sách tỉnh chiếm 4,22%; ngân sách thành phố chiếm 56,22%; nhân dân đóng góp 25,4%. Đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được cải thiện; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả quan trọng; cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện. Đặc biệt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được tăng cường, giữ vững ổn định. Nông nghiệp phát triển theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước gắn với nhu cầu thị trường. Năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp được nâng lên, thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng.

Đầu tháng 8-2020, đoàn công tác Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh và các sở, ngành đánh giá xã Mỹ Hòa Hưng đạt 12 tiêu chí, 27 chỉ tiêu (trong đó, 3 chỉ tiêu chưa nhận định được là 15.2; 19.2 và 10). “UBND xã đã xây dựng kế hoạch khắc phục những nội dung góp ý của đoàn kiểm tra. Qua đó, xác định rõ nội dung công việc, giải pháp, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, đoàn thể, cá nhân có liên quan trong tổ chức, triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Ngoài việc hoàn thành, bổ sung hồ sơ lưu trữ, hồ sơ minh chứng kết quả đạt được theo từng tiêu chí (cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa), địa phương triển khai kế hoạch 2 đợt tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh; bố trí nhiều thùng rác trên đường... đảm bảo cảnh quan “xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn” - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng Nguyễn Sĩ Trung thông tin.

Theo Phòng Kinh tế TP. Long Xuyên, từ nay đến cuối năm, xã Mỹ Hòa Hưng phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp theo 5 nhóm tiêu chí. Trong đó, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng NTM phù hợp tình hình thực tế địa phương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông; đảm bảo cung cấp tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo quy định; tiếp tục vận động hộ dân tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp đạt từ 70% trở lên; không có công dân thường trú ở xã phạm tội, tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm…

Dự kiến, từ nay đến ngày 24-8, TP. Long Xuyên tổ chức đoàn thẩm tra hồ sơ và đánh giá mức độ đạt tiêu chí NTM nâng cao xã Mỹ Hòa Hưng. Từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9, UBND xã Mỹ Hòa Hưng gửi báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao của xã để lấy ý kiến tham gia của MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội của xã, nhân dân trên địa bàn. Đầu tháng 10-2020, hoàn chỉnh hồ sơ gửi về tỉnh để được xét, công nhận.

GIA KHÁNH