Xã Vĩnh Hanh đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”

29/01/2021 - 18:58

 - Ngày 29-1, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành (An Giang) phối hợp UBND huyện tổ chức lễ công nhận xã Vĩnh Hanh đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới” năm 2020.

A A

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Trường Huấn tặng hoa chúc mừng và trao danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới” cho xã Vĩnh Hanh

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng xã Vĩnh Hanh đạt chuẩn “xã văn hóa nông thôn mới”

Giai đoạn 2018-2020, xã Vĩnh Hanh đã nỗ lực thực hiện đạt nhiều kết quả trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng xã đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”.

Trong đó, tập trung xây dựng thiết chế văn hóa, đẩy mạnh các phong trào thể dục - thể thao; tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương đến với quần chúng nhân dân.

Ngoài ra, chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa trên địa bàn xã ngày càng được nâng cao; nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn ngày càng cải thiện. 2 năm qua, xã đã vận động quỹ “Vì người nghèo” và “An sinh xã hội” với số tiền trên 5 tỷ đồng. Hiện nay, toàn xã có  33.487/3.501 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, 6/6 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa…

Dịp này, UBND huyện Châu Thành, UBND xã Vĩnh Hanh tặng nhiều giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng xã Vĩnh Hanh đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”…

TRUNG HIẾU