Bình Hòa nỗ lực xây dựng nông thôn mới

09/04/2018 - 06:57

 - Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Hòa (Châu Thành, An Giang) đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp từ tuyên truyền, vận động cho đến tranh thủ nguồn hỗ trợ từ các cấp, ngành… để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), với quyết tâm trở thành xã thứ 4 của huyện Châu Thành đạt chuẩn “xã NTM” vào cuối năm 2018.

A A

Bình Hòa nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Bình Hòa nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động địa phương

Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Bùi Thanh Bình cho biết: Ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Bình Hòa xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nên đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Đồng thời, tích cực triển khai tuyên truyền, vận động đến người dân về ý nghĩa, nội dung của chương trình, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận, nhất trí trong Nhân dân. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực: phát triển kinh tế nông nghiệp, thương mại - dịch vụ; đào tạo nghề và giải quyết việc làm; huy động nguồn lực chăm lo hộ nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng NT…

Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện, bộ mặt NT của xã đã có sự khởi sắc, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Đến nay, xã đạt 14/19 tiêu chí và 40/50 chỉ tiêu xây dựng NTM.

Bình Hòa là một trong những địa phương của huyện Châu Thành phát huy tốt các nguồn lực để chăm lo cho người nghèo. Năm qua, địa phương đã vận động cất mới và sửa chữa trên 100 căn nhà Đại đoàn kết, trợ giúp học hành, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho hàng ngàn trường hợp, với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Nhờ phát huy tối đa quy chế dân chủ trong xây dựng NTM và công khai, minh bạch về tài chính nên địa phương nhận được sự đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia của quần chúng Nhân dân. Nhiều tuyến đường và cầu NT được Nhân dân cùng chính quyền địa phương chung tay nâng cấp, xây dựng mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo NT.

Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, xã Bình Hòa quan tâm công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho người dân. Ngoài ra, xã còn tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh giá trị kinh tế cao; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; khuyến khích nông dân ứng dụng rộng rãi khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm.

Với quyết tâm trở thành xã NTM trong năm 2018, xã Bình Hòa khẩn trương tranh thủ nguồn vốn từ tỉnh, huyện đầu tư cơ sở vất chất, trang thiết bị cho 3 trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch và nâng 1 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2. Đồng thời, tích cực phối hợp với các ngành chức năng sớm hoàn thành các công trình cất mới 8 cầu giao thông NT và láng nhựa 2 tuyến đường bờ Tây Hội Đồng Nĩ, tuyến Vàm Nha trong năm.

Ngoài ra, huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ sửa chữa và cất 45 căn nhà cho các đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn, thực hiện các giải pháp đồng bộ để đảm bảo tình hình trật tự xã hội, an toàn giao thông…

Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Lê Thị Tú Anh cho biết: Bên cạnh việc duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBND xã phối hợp với các ngành chức năng tập trung rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sức dân tham gia thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu còn lại. Đồng thời, khẩn trương bổ sung hồ sơ minh chứng những chỉ tiêu đã đạt.

 

Bài, ảnh: QUỐC TRÍ