Châu Đốc: Giới thiệu bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam

04/05/2018 - 06:53

 - Sáng 3-5, Ban Chỉ đạo đề án 1301 “Truyền thông, xúc tiến, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng thương hiệu du lịch Châu Đốc giai đoạn 2018-2020” tổ chức hội nghị giới thiệu bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch (DL) Việt Nam (VTOS).

A A

Rước kiệu bà Chúa Xứ núi Sam. Ảnh: T.H

Tại hội nghị, các doanh nghiệp kinh doanh DL trên địa bàn thành phố được chuyên gia DL giới thiệu, trao đổi về: tổng quan nghề DL trong bối cảnh hội nhập và đề án 1301; lợi ích của các bên khi tham gia chương trình VTOS; giá trị VTOS trong quản lý điểm đến; VTOS trong quản lý khách sạn (cơ sở lưu trú), DL lữ hành; sức ảnh hưởng của VTOS đối với thị trường lao động DL trong và ngoài nước. Tiêu chuẩn VTOS nhằm góp phần nâng cao năng lực thực hiện nghề DL tại Việt Nam và được công nhận trong khối các nước Asean.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, chương trình nhằm khởi động định hướng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ DL, từng bước hoàn thiện để tạo nên giá trị sức lao động nhân viên toàn ngành DL của địa phương theo xu hướng thị trường, đúng tiêu chuẩn nghề. Qua đó, góp phần làm thay đổi, nâng chất, phát triển ngành DL địa phương theo hướng bền vững.

THU THẢO