Châu Thành phát huy nội lực để phát triển

06/08/2018 - 07:43

 - Ngày 6-8, Đảng bộ huyện Châu Thành tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Phóng viên báo An Giang đã có buổi trao đổi với đồng chí Phan Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành về một số kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua và những nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ.

A A

Phóng viên (P.V): Xin đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật của Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020?

Đồng chí Phan Văn Cường (P.V.C): Qua nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ dù còn gặp nhiều khó khăn nhất định, song với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) tiếp tục phát triển ổn định. Cơ cấu KT chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất (GO) giá so sánh năm 2010 thực hiện trong giai đoạn 2015-2018 đạt trên 20.915 tỷ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ có những chuyển biến khá. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện với nhiều cách làm hiệu quả…

Khánh thành cầu nông thôn

Sản xuất nông nghiệp (SXNN) tuy còn khó khăn nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung chỉ đạo, góp phần làm thay đổi dần diện mạo, nâng cao đời sống người dân vùng NT. Đến nay, huyện đã đạt 6/19 tiêu chí và 24/49 chỉ tiêu xây dựng NTM. Huyện hiện có 3 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn NTM”, gồm: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận và Cần Đăng. Năm 2018, huyện tập trung các nguồn lực để đưa xã Bình Hòa trở thành “Xã đạt chuẩn NTM” thứ 4 của huyện.

Đảng bộ huyện Châu Thành không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Chất lượng sinh hoạt định kỳ của các Chi, đảng bộ huyện Châu Thành có nhiều chuyển biến tích cực. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã trở thành việc làm thường xuyên gắn với sinh hoạt của từng tổ chức Đảng. Qua đó, từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

P.V: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, những mục tiêu trọng tâm địa phương sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Đồng chí P.V.C: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, huyện tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy thế mạnh NN, xem thương mại, dịch vụ là nguồn lực quan trọng góp phần tăng trưởng KT. Huyện tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu NN, phát triển NN theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra, thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả về cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp.

Huyện Châu Thành sẽ chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có tay nghề và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH của địa phương. Đặc biệt là tạo nguồn lao động có tay nghề phục vụ các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Bình Hòa. Bên cạnh đó, tổ chức sắp xếp lại trật tự các chợ trên địa bàn; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công trình trọng điểm. Tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị cùng chung tay xây dựng NTM. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn XH…

Đi đôi với quy hoạch phát triển KTXH là kiện toàn hệ thống chính trị. Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; nâng cao chất lượng nội dung hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh, Trung ương góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

P.V: Huyện xác định phát triển NN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất để phát triển KTXH. Xin đồng chí nói rõ hơn về những giải pháp nhằm phát huy thế mạnh này?

Đồng chí P.V.C: Là huyện có thế mạnh là SXNN, nên Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng, chính quyền trong việc phát triển KT NN bền vững, toàn diện. Huyện đã và đang từng bước xây dựng các vùng chuyên canh SX tập trung với những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, thích ứng với từng vùng, từng địa phương và biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tập trung củng cố, nâng cao năng lực hợp tác xã và tổ hợp tác tại các vùng quy hoạch SX để hình thành các liên kết ngang phục vụ cho “Cánh đồng lớn”, chuỗi SX rau màu.

Huyện từng bước quy hoạch chuyển đổi những vùng diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả để SX chuyên canh các loại rau màu an toàn, chất lượng. Địa phương sẽ ưu tiên đầu tư phát triển các loại sản phẩm có tính cạnh tranh cao, có tiềm năng phát triển. Đặc biệt, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm NN ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao.

P.V: Xin cám ơn đồng chí.

TRUNG HIẾU (Thực hiện)

Phương án xử lý bất cập tại Trạm thu phí BOT T2

  Di dời Trạm BOT T2 đúng vị trí
  "Sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu"
  Giảm giá khi qua Trạm BOT T2
  Ý kiến khác
  XEM KẾT QUẢ