Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về đề thi kỳ thi chọn học sinh giỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về đề thi kỳ thi chọn học sinh giỏi