Nga phóng thành công vệ tinh quân sự bằng tên lửa đẩy Proton-M

Nga phóng thành công vệ tinh quân sự bằng tên lửa đẩy Proton-M