Người dân Chợ Mới đồng tình thực hiện dự án chỉnh trị dòng chảy nhánh trái sông Hậu

16/07/2018 - 07:22

UBND huyện Chợ Mới đã tổ chức 7 buổi tham vấn cộng đồng tại 4 xã: Hòa Bình, Nhơn Mỹ, Long Giang, An Thạnh Trung, với sự tham dự của 100 hộ dân, lồng bè, cơ sở sản xuất về việc chỉnh trị dòng chảy nhánh trái sông Hậu.

A A

Qua các buổi tham vấn, có 99/100 người dân đồng tình, ủng hộ với chủ trương, mục đích của dự án, để trả lại dòng chảy tự nhiên ban đầu như trước đây, tạo cơ hội cho bà con nuôi trồng thủy sản bên nhánh trái. Tại các buổi tham vấn, người dân được nghe Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (đơn vị tư vấn) báo cáo tóm tắt dự án và sự cần thiết của việc chỉnh trị dòng chảy, người dân bày tỏ sự đồng tình, nêu một số ý kiến về việc thông báo thời gian di dời các lồng bè, hỗ trợ chi phí di dời, khu vực nạo vét để dân cùng Nhà nước giám sát, kiểm tra...

HẠNH CHÂU