Vụ nhuộm than pin vào hồ tiêu: Xin giảm án vì không biết độc hại

Vụ nhuộm than pin vào hồ tiêu: Xin giảm án vì không biết độc hại