59 người được giới thiệu ứng cử HĐND TP. Long Xuyên (nhiệm kỳ 2021-2026)

16/04/2021 - 15:44

 - Sáng 16-4, UBMTTQVN TP. Long Xuyên (An Giang) tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thảo luận, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

A A

Tại hội nghị, 100% đại biểu thống nhất danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND TP. Long Xuyên khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) là 59 người để bầu 35 đại biểu. Trong đó, có 25 ứng cử viên nữ (đạt tỷ lệ 42,37%); 21 ứng cử viên trẻ (tỷ lệ 35,6%); ngoài Đảng có 8 người (chiếm 13,6%); tái cử 18 người (tỷ lệ 30,5%); tôn giáo có 4 người (tỷ lệ 6,8%). Các tiêu chí trên đều đảm bảo thành phần, cơ cấu, số lượng theo quy định.

Đại biểu biểu quyết tại hội nghị

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG