62 ủy viên tham gia Ban Chấp hành UBMTTQ Việt Nam TP. Long Xuyên, nhiệm kỳ 2019-2024

10/05/2019 - 14:56

 - Trong 2 ngày 9 và 10-5, UBMTTQ Việt Nam TP. Long Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

A A

Thành ủy Long Xuyên tặng bức trướng cho UBMTTQ Việt Nam thành phố


 
Các Ủy viên UBMTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội 


 
UBND TP. Long Xuyên khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác MTTQ nhiệm kỳ qua

Đại hội đã hiệp thương, cử 62 ủy viên tham gia Ban Chấp hành UBMTTQ Việt Nam TP. Long Xuyên, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố gồm 5 vị, ông Phạm Vĩnh Thạo tái đắc cử giữ chức vụ chủ tịch.

Nhiệm kỳ 2019-2024, hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên ở TP. Long Xuyên sẽ tăng cường củng cố, mở rộng khối đoàn kết toàn dân trên địa bàn, tập trung hướng về cơ sở, để triển khai các phong trào thi đua yêu nước, gắn với các cuộc vận động, nhằm huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thách thức. Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt 7 - 10 tỷ đồng; cất mới và sửa chữa 150 căn nhà Đại đoàn kết; mỗi năm giám sát 2 chuyên đề và những vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các phường, xã và Ban Công tác mặt trận khóm, ấp; phấn đấu 100% phường, xã đạt vững mạnh và 80% phường, xã đạt vững mạnh xuất sắc hàng năm…

Nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam TP. Long Xuyên, phường xã và các tổ chức thành viên đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát động nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương, góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển.  Công tác giám sát và phản biện xã hội được chú trọng, việc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố và người dân được tổ chức thường xuyên…

5 năm qua, thành phố đã vận động gần 49 tỷ đồng đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”. Từ đó, đã chi 42,84 tỷ đồng để chăm lo hơn 98.600 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trợ giúp khó khăn hơn 9.458 trường hợp ốm đau, tang chế, hỏa hoạn, thiên tai và các trường hợp khó khăn đột xuất khác; cất mới và sửa chữa 683 căn nhà Đại đoàn kết.

Đặc biệt, UBMTTQ Việt Nam TP. Long Xuyên đã  tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện chủ trương phối hợp các phường, xã xây dựng 8 khu dân cư Đại đoàn kết, với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng, để bố trí 186 hộ nghèo không có đất ở vào sinh sống…, từ đó giúp hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố xuống còn 0,7% vào năm 2018.

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG