An Châu: Chuyển đổi trên 31ha sang trồng màu và cây ăn trái

19/03/2020 - 07:05

Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thị trấn An Châu (Châu Thành, An Giang) đã tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi diện tích từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa kiểng, rau màu và cây ăn trái, với trên 31ha. Các mô hình sản xuất tiêu biểu đạt giá trị sản xuất cao, như: trồng hoa kiểng, trồng hoa màu trong nhà lưới, trồng nấm dược liệu trong nhà...

A A

Trồng hoa kiểng mang lại hiệu quả kinh tế cao

Thời gian tới, thị trấn An Châu tiếp tục khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; đổi mới mạnh mẽ mô hình chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản.

Đồng thời, quản lý tốt các tiểu vùng sản xuất nông nghiệp gắn với quy hoạch sản phẩm nông sản, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao năng lực phát triển các sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU